BizLIVE -

Cổ phiếu BHN đã tăng 55% từ cuối tháng 8 lên mức 74.000 đồng/cổ phiếu.

Bia Hà Nội xin ý kiến cổ đông trả cổ tức 28,3% bằng tiền
Ảnh minh họa.

Ngày 23/12 tới đây, Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco – mã BHN) sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và 2019.

Theo đó, năm 2018, Habeco có gần 499 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ có thể phân phối. Công ty dự kiến trích lập các quỹ 179 tỷ đồng và trả cổ tức năm 2018 số tiền 319,88 tỷ đồng (tỷ lệ 13,8% mệnh giá).

Năm 2019, Habeco có 501,8 tỷ đồng lãi sau thuế trong đó 225,9 tỷ đồng để trích lập các quỹ và 275,9 tỷ trả cổ tức. Ngoài ra, công ty cũng thực hiện kiến nghị Kiểm toán Nhà nước về chia cổ tức cho cổ đông từ nguồn cổ tức nhận được do hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển của công ty thành viên với số tiền 60,2 tỷ đồng.

Như vậy, nếu phương án phân phối lợi nhuận được thông qua, cổ đông Habeco sẽ nhận được cổ tức tiền mặt cho năm 2018 và 2019 với tổng tỷ lệ 28,3% mệnh giá, tương ứng số tiền gần 656 tỷ đồng.

Đối với nguồn cổ tức được chia từ Công ty Rượu và Nước giải khát Hà Nội số tiền 90,66 tỷ đồng do hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, Habeco sẽ phân phối cho cổ đông tại ĐHĐCĐ bất thường sau khi cổ đông thông qua phương án chia cổ tức.

Trên thị trường, cổ phiếu BHN vừa trải qua giai đoạn đi ngang tích lũy sau khi liên tục tăng mạnh trong khoảng 1 tháng từ cuối tháng 8. Trước thông tin chia cổ tức, cổ phiếu này tỏ ra khá nhạy khi bất ngờ bật tăng mạnh lên 74.000 đồng/cổ phiếu, tăng 55% trong hơn 3 tháng.

 Diễn biến cổ phiếu BHN từ đầu năm 2020

THANH HÀ