BizLIVE -

Với kết quả đạt được sau nửa năm, Vicostone mới thực hiện được 44% kế hoạch doanh thu và 39% mục tiêu lợi nhuận trong kịch bản thận trọng.

Ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Vicostone (VCS) báo lãi quý II giảm gần 38%
Ảnh minh họa.

CTCP Vicostone (mã VCS) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2020 với kết quả kinh doanh sụt giảm so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, doanh thu thuần trong kỳ Vicostone đạt 1.127 tỷ đồng giảm 19,2% so với cùng kỳ. Giá vốn giảm chậm hơn với 10,8% khiến biên lãi gộp co lại còn 32% tương ứng lợi nhuận gộp đạt 359,3 tỷ đồng, giảm 32,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ các chi phí phát sinh trong kỳ, Vicostone báo lãi sau thuế 256,7 tỷ đồng, giảm 37,5% so với quý II/2019.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2020, Vicostone ghi nhận 2.495 tỷ đồng doanh thu, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 658,5 tỷ đồng và 561 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 16% so với nửa đầu năm 2019.

Tại ĐHĐCĐ năm 2020, Vicostone đã thông qua hai kịch bản kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 trước ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Tại kịch bản lạc quan, công ty lên kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 6.654 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.980 tỷ đồng, đều tăng gần 20% so với năm trước. Ở kịch bản thận trọng, doanh thu thuần kế hoạch ở mức 5.632 tỷ đồng, lãi trước thuế 1.669 tỷ đồng, tương ứng tăng 1,2% và 1% so với cùng kỳ.

Với kết quả đạt được sau nửa năm, Vicostone mới thực hiện được 44% kế hoạch doanh thu và 39% mục tiêu lợi nhuận trong kịch bản thận trọng.

THANH HÀ