BizLIVE -

Trong cơ cấu nợ, khoản phải trả dài hạn khác chiếm đến hơn 92% tổng nợ của doanh nghiệp, ở mức 6.943 tỷ đồng chủ yếu phát sinh từ thương vụ mua 57,7% cổ phần của Vinaconex từ SCIC vào cuối năm 2018.

An Quý Hưng làm ăn ra sao sau một năm làm cổ đông lớn nhất tại Vinaconex (VCG)?

Doanh thu giảm, lợi nhuận đột biến

Theo báo cáo tài chính năm 2019 – năm đầu tiên với vai trò là cổ đông nắm giữ hơn 57% cổ phần Vinaconex, Công ty TNHH An Quý Hưng ghi nhận hơn 566 tỷ đồng doanh thu, giảm 13,3% so với năm trước.

Chi phí lãi vay tăng cao từ 17,5 tỷ đồng lên 53,5 tỷ đồng tuy nhiên doanh thu tài chính cũng tăng mạnh gấp 14 lần năm ngoái, lên mức 49,7 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế của An Quý Hưng tăng đột biến lên 17,9 tỷ đồng, gấp gần 14 lần kết quả đạt được năm 2018.

Nhìn lại giai đoạn 3 năm trở lại đây có thể thấy kết quả kinh doanh của doanh của An Quý Hưng trồi sụt khá thất thường.

Ghi nhận trên báo cáo tài chính năm 2017, công ty đạt 956 tỷ đồng doanh thu thuần và 62,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Tuy nhiên, sang năm 2018, các chỉ tiêu kinh doanh đồng loạt sụt giảm mạnh với doanh thu thuần giảm 32%, còn 653 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm tới 98% chỉ còn vỏn vẹn 1,2 tỷ đồng.

Nợ phải trả giảm còn hơn 7.500 tỷ đồng

Ghi nhận trên báo cáo, các chỉ tiêu tài chính năm 2019 của An Quý Hưng cũng có sự biến động mạnh trong đó đáng chú ý khoản nợ phải trả giảm tới hơn 4.500 tỷ đồng so với đầu kỳ, xuống còn 7.511 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn giảm gần 3.700 tỷ đồng trong khi nợ dài hạn giảm gần 1.000 tỷ đồng. 

Nguồn tiền trả nợ chủ yếu đến từ việc thu hồi công nợ trong năm qua với khoản phải thu ngắn hạn giảm mạnh 4.185 tỷ đồng so với đầu năm, xuống 98 tỷ đồng.

Trong cơ cấu nợ, khoản phải trả dài hạn khác chiếm đến hơn 92% tổng nợ của doanh nghiệp, ở mức 6.943 tỷ đồng chủ yếu phát sinh từ thương vụ mua 57,7% cổ phần của Vinaconex từ SCIC vào cuối năm 2018.

Trong năm 2019, Vinaconex đã chi 530 tỷ đồng trả cổ tức của năm 2018 theo 2 đợt với tổng tỷ lệ 12% bằng tiền (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Là cổ đông lớn nhất nắm giữ tới 57,7% cổ phần, An Quý Hưng nhận về gần 306 tỷ đồng cổ tức qua đó phần nào giảm bớt áp lực về mặt tài chính.

Vinaconex âm dòng tiền gần 1.500 tỷ đồng

Thương vụ “thâu tóm” Vinaconex của An Quý Hưng đã tạo ra một nghịch lý khi một công ty nhỏ “ít tên tuổi” đã vượt qua nhiều đối thủ để trở thành công ty mẹ của một doanh nghiệp lớn như Vinaconex. Tổng giá trị thương vụ lên tới 7.367 tỷ đồng, tương ứng số tiền An Quý Hưng chi ra cao hơn 2.000 tỷ đồng so với mức giá khởi điểm của SCIC.

Ở thời điểm thâu tóm, quy mô của An Quý Hưng quá nhỏ so với mức vốn hóa 12.000 tỷ đồng của Vinaconex. Theo hồ sơ thẩm định đấu giá được công bố, đầu năm 2018, An Quý Hưng chỉ có tài sản ngắn hạn gần 550 tỷ đồng, dài hạn 450 tỷ đồng và tổng cộng nguồn vốn gần 1.000 tỷ đồng. Điều này khiến giới đầu tư lo ngại về nguồn tiền thực hiện thương vụ của An Quý Hưng. Nhiều khả năng khoản tiền này được An Quý Hưng vay từ bên thứ 3 để thâu tóm Vinaconex.

Đáng chú ý, chỉ sau một năm hoạt động “dưới trướng” An Quý Hưng, Vinaconex đã “lún sâu” trong tình trạng âm dòng tiền kinh doanh. Ghi nhận trên BCTC riêng năm 2019, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Công ty mẹ từ âm 285 tỷ đồng năm 2018 đã lên thành âm 1.123 tỷ đồng. Con số này trên báo cáo hợp nhất lên đến âm 1.493 tỷ đồng trong khi năm trước chỉ âm 50 tỷ đồng.

Cùng với đó, hoạt động kinh doanh của Vinaconex cũng chưa có sự đột phá, lợi nhuận chủ yếu đến từ hoạt động tài chính như cổ tức và lãi tiền gửi, cho vay, thu nhập từ thanh lý các khoản đầu tư, lãi đánh giá lại tài sản góp vốn và các hoạt động kinh doanh bất thường như hoàn nhập dự phòng.

Ngày 29/6, Vinaconex sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhằm thảo luận một số nội dung đáng chú ý như kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, chuyển sàn niêm yết HoSE...

THANH HÀ