BizLIVE - Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ của gần 1.000 doanh nghiệp đang niêm yết chứng khoán trong 6 tháng đầu 2019 tăng bình quân 4,7% so với 6 tháng đầu 2018.

6 tháng đầu 2019 doanh nghiệp niêm yết ngành bất động sản dẫn đầu tăng trưởng lợi nhuận 31,4%

Thống kê kết quả kinh doanh của gần 1.000 doanh nghiệp đang niêm yết chứng khoán trên 3 sàn cho thấy, trong quý II/2019, doanh thu tăng bình quân 6,7% và lợi nhuận cổ đông công ty mẹ tăng bình quân 10,4% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tính riêng khu vực doanh nghiệp (không có nhóm ngân hàng và bảo hiểm) tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận chỉ ở mức 4,7% và 4,9%.

Có 84,3% doanh nghiệp báo lãi. Lợi nhuận ròng quý II/2019 của 10 nhóm ngành (theo phân ngành cùa FiinGroup) bị sụt giảm, dẫn đầu là ngành truyền thông (-61,6%); thực phẩm đồ uống (-21,5%); hóa chất (-21,2%); dịch vụ tài chính (-14,1%); xây dựng và vật liệu (-13,1%). 9 nhóm ngành có lợi nhuận tăng, dẫn đầu là ngành bất động sản (+67,1%); viễn thông (+42,1%); bán lẻ (+39,5%); ngân hàng (+25,9%); công nghệ thông tin (+17,7%).
Ngành bán lẻ có mức tăng trưởng ấn tượng 39,5% nhờ các công ty chủ lực như MWG, DGW có mức tăng trưởng lợi nhuận cao tương ứng 47,4% và 55,1%.
 
Tính chung 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp tăng trưởng bình quân 4,7%; nếu loại nhóm ngành bảo hiểm và ngân hàng, lợi nhuận của các doanh nghiệp còn lại bị sụt giảm 0,4% so với 6 tháng đầu năm 2018. Bất động sản, viễn thông và bán lẻ là 3 ngành dẫn đầu tăng trưởng lợi nhuận trong 6 tháng qua, lần lượt tăng 31,4%; 29,9% và 28,3%.
Ngược lại 3 ngành có lợi nhuận sụt giảm mạnh nhất gồm dịch vụ tài chính (-34,9%); truyền thông (-33,4%); tài nguyên cơ bản (-30,3%).
Kết quả kinh doanh nhóm doanh nghiệp bất động sản khởi sắc trở lại

Các nhà phân tích của FiinGroup đánh giá kết quả kinh doanh QII/2019 nhóm doanh nghiệp bất động sản khởi sắc trở lại. Doanh thu và các chỉ số quan trọng của các doanh nghiệp trong ngành đều đi lên tích cực trong quý II/2019.

S
au khi VIC và VHM (chiếm 69% tổng vốn hóa ngành BĐS) công bố kết quả kinh doanh quý II với mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ tương ứng 687,5% và 75,3% thì lợi nhuận ròng doanh nghiệp nhóm ngành BĐS đã tăng trưởng lên đến 67,15%, đứng đầu thị trường.
Nếu không tính VHM,VIC, các doanh nghiệp còn lại ngành BĐS có lợi nhuận ròng tăng trưởng bình quân 24,5% so với cùng kỳ.
 
Ngoài ra, EBITDA toàn ngành cũng tăng mạnh trở lại, tăng 72,8% so với cùng kỳ. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu các doanh nghiệp trong ngành giảm nhẹ còn 1,47 (không tính VIC và VHM, tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu đạt 1,33).

Bên cạnh VIC, VHM lãi khủng, nổi bật nhất trong các mã còn lại có NTL (lợi nhuận gấp 10 lần cùng kỳ), LDG (+567%), D2D (+141%), DXG (+119%).

Ngành ngân hàng: Nợ xấu nhóm 3-5 tăng nhẹ


Đã có 18/18 ngân hàng niêm yết công bố báo cáo tài chính. Toàn ngành trong quý II/2019 tăng trưởng 25,9% lợi nhuận cổ đông công ty mẹ so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chỉ có 10/18 ngân hàng ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, VCB tiếp tục ghi nhận lãi khủng, lợi nhuận cổ đông tăng 49%, trong khi đó BIDV lợi nhuận giảm 7,6% so với cùng kỳ.
Có 7/15 doanh nghiệp đã hoàn thành hơn 50% kế hoạch lợi nhuận cả năm trong 6 tháng đầu năm 2019.

Nếu tính cả nhóm ngân hàng trên OTC, Quý II/2019 ngành ngân hàng ghi nhận sự tăng trưởng của doanh thu 18%. Tuy nhiên nợ xấu tăng nhẹ (nợ xấu tăng 12,7%; tăng trưởng tín dụng tăng 12,4% so với cùng kỳ). Một số ngân hàng có nợ xấu nhóm 3-5 tăng như: BIDV, SHB, TPB; đặc biệt BIDV có nợ xấu hơn 21.120 tỷ đồng, tăng 12,3% so với đầu năm, trong khi tăng trưởng tín dụng chỉ 7,7%.

HỒNG QUÂN