BizLIVE - Sabeco ghi nhận doanh thu quý 4 và cả năm 2020 giảm đáng kể so với cùng kỳ 2019 do ảnh hưởng Covid-19 và bão lũ.
3 tác động COVID, lũ lụt, Nghị định 100 kéo doanh thu Sabeco sụt giảm hơn 10.000 tỷ đồng
Doanh thu 2020 của Sabeco giảm hơn 10.000 tỷ đồng.

Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco - mã SAB) vừa công bố giải trình BCTC hợp nhất quý 4/2020 trên HOSE.

Theo công bố, doanh thu thuần bán hàng trong quý 4/2020 đạt hơn 7.865 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ 2019 là 9.729 tỷ đồng. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế trong quý cuối năm là hơn 1.533 tỷ đồng, tăng 41% so với kết quả đạt được quý 4/2019 là hơn 1.090 tỷ đồng.

SAB cho biết, doanh thu quý 4/2020 dù đang dần hồi phục từ đại dịch Covid-19 nhưng vẫn thấp hơn cùng kỳ năm trước do tác động của bão và lũ lụt.

Tuy nhiên, LNST cao hơn cùng kỳ 2019 do kiểm soát chặt chẽ chi phí. Cụ thể, chi phí tài chính giảm 57%, chi phí bán hàng giảm 17%, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 73%, chi phí khác giảm 64%…

Tính chung cả năm 2020, Sabeco ghi nhận doanh thu thuần hơn 27.961 tỷ đồng, giảm gần 10.000 tỷ đồng, tương đương giảm 26% so với hơn 38.133 tỷ đồng của năm 2019. Lợi nhuận sau thuế năm đạt hơn 4.936 tỷ đồng, giảm hơn 433 tỷ, tương đương giảm 8% so với kết quả 2019 là hơn 5.370 tỷ đồng.

Tương tự lý giải kết quả cả năm, SAB cho biết, doanh thu và LNST năm 2020 giảm so với năm 2019 do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và Nghị định 100 cũng như bão và lũ lụt.

HUYỀN TRÂM