BizLIVE -

Tổng lỗ lũy kế của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước 2013 đã tăng 24% so với năm 2012.

20 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước lỗ lũy kế 21.086 tỷ đồng
Top các doanh nghiệp có lỗ lũy kế lớn nhất 2013.
Báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động của các DNNN nắm giữ 100% vốn cho biết, năm 2013 có 13 tập đoàn, tổng công ty lỗ hợp nhất 7.525 tỷ đồng. Con số này đẩy tổng số lỗ lũy kế của khu vực DNNN nắm giữ 100% vốn lên 21.086 tỷ đồng nằm tại 20 tập đoàn, tổng công ty.

Một năm trước, trong báo cáo tương tự, 25 tập đoàn, tổng công ty lỗ hợp nhất 17.033 tỷ đồng và 16 công ty mẹ lỗ lũy kế 11.820 tỷ đồng. 

Số lỗ hợp nhất đã tăng 24% sau một năm, chủ yếu nhờ “đóng góp” của Vinalines. Trong năm 2013, tổng công ty này lỗ tại công ty mẹ 3.122 tỷ đồng và lỗ hợp nhất gần 7.000 tỷ đồng.

Tình hình kinh doanh ngày càng thua lỗ nặng (năm ngoái lỗ hợp nhất 4.562 tỷ đồng), khiến số lỗ lũy kế cuối năm 2013 của Vinalines xấp xỉ 1 tỷ USD (19.110 tỷ đồng). Báo cáo trên cũng cho biết, Vinalines đang vay hơn 47.627 tỷ đồng từ các ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng. 

Ngoài Vinalines, những tập đoàn, tổng công ty khác có khoản lỗ lũy kế lớn là Lilama (-346 tỷ đồng), Tổng công ty VTC (-337 tỷ đồng), Haprosimex (-229 tỷ đồng), Vinawaco (-289 tỷ đồng), Công ty cơ khí xây dựng COMA (-123 tỷ đồng), Công ty Lương thực miền Nam (-92 tỷ đồng)…

Trong đó, Lilama thua lỗ chỉ sau Vinalines với 346 tỷ đồng, riêng công ty mẹ lỗ 40 tỷ đồng. Tuy nhiên, khoản lỗ lũy kế của tổng công ty này đã giảm 39% so với năm 2012. 

Lilama cũng được nhắc tên trong số những tổng công ty không bảo toàn được vốn chủ sở hữu do kinh doanh thua lỗ. Hiện tỷ lệ Vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn của Lilama chỉ ở mức 3% theo báo cáo hợp nhất (tại công ty mẹ là 9%). 

So với báo cáo năm 2012, một số cái tên thua lỗ lớn không được đề cập trong báo cáo lần này như Tổng công ty Xăng dầu quân đội (-551 tỷ đồng) , Tổng công ty Cơ Khí (-419 tỷ đồng) và Tổng công ty Sông Đà (-106 tỷ đồng).

EVN cũng không còn nằm trong danh sách lỗ lũy kế sau khi lãi lớn trong năm 2013 (9.197 tỷ đồng hợp nhất). Trước đó năm 2012, EVN được báo cáo lỗ lũy kế 3.143 tỷ đồng.

Điểm tích cực trong hoạt động kinh doanh của khối DNNN là quá trình tái cơ cấu đã giúp một số doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả và có lãi để bù đắp lỗ lũy kế như Tổng công ty Cà Phê đạt 302 tỷ đồng ( năm 2012 lỗ lũy kế 322 tỷ đồng), hay tổng công ty công nghiệp ô tô lãi 42 tỷ đồng (năm 2012 lỗ lũy kế 174 tỷ đồng)…

NGUYÊN MINH