BizLIVE - UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định quy định về hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lấy ý kiến người dân có đất thu hồi trên địa bàn TP năm 2021. 
Từ hôm nay (10/5), TP.HCM điều chỉnh hệ số giá đất thu hồi
TP điều chỉnh hệ số giá đất mới để tính bồi thường, tái định cư - Ảnh: Huyền Trâm.

Theo đó, hệ số điều chỉnh giá đất đối với đất phi nông nghiệp như sau: đất ở có vị trí mặt tiền đường áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt giáp với đường được quy định trong bảng giá đất.

Đối với các vị trí đất ở còn lại gồm: vị trí 2, áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ 5m trở lên thì tính bằng 0,5 của vị trí 1.

Vị trí 3, áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ 3 đến dưới 5m thì tính bằng 0,8 của vị trí 2.

• Quận Bình Thạnh: hệ số là 4
• Quận 1, 3, 5, 6, 7: hệ số điều chỉnh giá đất là 4,5
• Quận 11: hệ số là 5
• Quận 4, 8, Tân Bình, Phú Nhuận: hệ số là 5,5
• Quận 10: hệ số là 6
• Quận Bình Tân, huyện Bình Chánh: hệ số là 6,5
• Quận Tân Phú, TP. Thủ Đức: hệ số là 7,5
• Huyện Nhà Bè: hệ số là 8
• Quận Gò Vấp: hệ số là 8,5
• Huyện Cần Giờ có hệ số là 9
• Huyện Hóc Môn: hệ số là 11
• Quận 12: hệ số là 
12
• Huyện Củ Chi: hệ số là 13.

Vị trí 4, áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có những vị trí còn lại tính bằng 0,8 của vị trí 3.

Đối với đất phi nông nghiệp không phải là đất ở gồm: đất thương mại, dịch vụ tính bằng 80% giá đất ở liền kề.

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ; đất sử dụng vào các mục đích công cộng có mục đích kinh doanh; đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất công trình sự nghiệp tính bằng 60% giá đất ở liền kề.

Đất nghĩa trang, nghĩa địa tính bằng 60% giá đất ở liền kề. Đất giáo dục, y tế tính bằng 60% giá đất ở liền kề. Đất tôn giáo tính bằng 60% giá đất ở liền kề.

Đối với đất nông nghiệp, về vị trí 1, tiếp giáp với lề đường (đường có tên trong bảng giá đất ở) trong phạm vị 200m; vị trí 2 không tiếp giáp với lề đường (đường có tên trong bảng giá đất trong phạm vi 400m); vị trí 3, các vị trí còn lại.

Về khu vực 1 gồm: quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận, Gò Vấp và Bình Thạnh. Khu vực 2 gồm: quận 7, 12, Bình Tân và TP. Thủ Đức. Khu vực 3 gồm: huyện Bình Chánh, Củ Chi, Nhà Bè và huyện Hóc Môn. Khu vực 4 là huyện Cần Giờ.

Đối với hệ số điều chỉnh cho khu vực 1, các trường hợp không đủ điều kiện công nhận đất ở; đất nông nghiệp mặt tiền đường, đất thuộc khu dân cư hiện hữu và đất cùng thửa với đất ở có hệ số điều chỉnh là 35. Đất nông nghiệp ngoài khu dân cư (nông nghiệp thuần) hệ số điều chỉnh là 30.

Với khu vực 2, đất nông nghiệp mặt tiền đường, đất thuộc khu dân cư hiện hữu và đất cùng thửa với đất ở có hệ số điều chỉnh là 25; đất nông nghiệp ngoài khu dân cư (nông nghiệp thuần) có hệ số điều chỉnh là 20.

Với khu vực 3, đất nông nghiệp mặt tiền đường, đất thuộc khu dân cư hiện hữu và đất cùng thửa với đất ở có hệ số điều chỉnh là 20; đất nông nghiệp ngoài khu dân cư (nông nghiệp thuần) có hệ số điều chỉnh là 15.

Với khu vực 4, đất nông nghiệp mặt tiền đường, đất thuộc khu dân cư hiện hữu và đất cùng thửa với đất ở có hệ số điều chỉnh là 15; đất nông nghiệp ngoài khu dân cư (nông nghiệp thuần) có hệ số điều chỉnh là 10.

Quyết định nêu, trong quá trình thực hiện, tùy điều kiện cụ thể của dự án, UBND TP. Thủ Đức, UBND quận, huyện được phép rà soát, cân đối (mục đích sử dụng đất, vị trí, tuyến đường…) với các dự án có điều kiện hạ tầng kỹ thuật và kinh tế tương đồng đã được UBND TP phê duyệt trong khoảng thời gian không quá 1 năm để điều chỉnh hệ số cho phù hợp với giá chuyển nhượng để lấy ý kiến người dân đưa vào phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/5/2021.

HUYỀN TRÂM