BizLIVE - Thành phố sẽ họp giao ban với Hiệp hội Bất động sản hằng quý để có hướng xử lý các vấn đề tồn đọng.
TP.HCM: Tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp bất động sản
Một góc bất động sản khu Đông thành phố hiện nay... Ảnh: Huyền Trâm.

UBND TP.HCM cho biết, để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp bất động sản trong quá trình hoạt động, thành phố sẽ họp giao ban hằng quý với Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) để xem xét hướng xử lý.

HoREA được giao hệ thống lại các vướng mắc chung của các doanh nghiệp về đất đai, cấp giấy, tiền sử dụng đất, ký quỹ, tách thửa, cổ phần hóa; đồng thời nhận diện các doanh nghiệp bất động sản hoạt động không lành mạnh để ngăn chặn, tránh làm ảnh hưởng chung đến môi trường đầu tư của thành phố.

Sở Xây dựng được giao ứng dụng công nghệ thông tin để công khai tiến độ thực hiện các dự án bất động sản trên địa bàn; dự kiến đưa vào áp dụng trước ngày 28/2/2019.

UBND Thành phố cũng quyết định công bố danh mục 41 thủ tục hành chính mới ban hành, 11 thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung, 49 thủ tục hành chính được thay thế và 91 thủ tục hành chính bị bãi bỏ (trong đó có 49 thủ tục bị bãi bỏ do bị thay thế) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương.

HUYỀN TRÂM