BizLIVE - Việc sáp nhập 3 quận để thành lập thành phố trực thuộc thành phố là chưa có tiền lệ và TP.HCM sẽ là địa phương đầu tiên.
TP.HCM lập đề án sáp nhập Quận 2, 9 và Thủ Đức để thành lập thành phố phía Đông
Khu Đông TP.HCM hiện gồm Quận 2, Quận 9, một phần quận Thủ Đức - Ảnh: Huyền Trâm.

Nội dung quan trọng trên được UBND TP.HCM đề cập trong văn bản 1157 ngày 30/3 gửi Bộ Xây dựng về xin ý kiến về thành phần hồ sơ, đề án phân loại đô thị và chương trình phát trển đô thị phục vụ đề án thành lập thành phố trực thuộc TP.HCM.

Theo đó, nhằm hình thành và phát triển khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía đông TP, UBND TP xây dựng đề án thành lập thành phố phía Đông trực thuộc TP.HCM, trên cơ sở sáp nhập Quận 2, Quận 9 và Quận Thủ Đức.

Văn bản của UBND TP.HCM nêu, thành phố phía Đông sau khi thành lập dự kiến có diện tích tự nhiên là 221,57km2 (đạt 141,05% so với tiêu chuẩn quy định), quy mô dân số là 1.169.974 người (đạt 779,98% so với tiêu chuẩn quy định).

Tuy nhiên, việc sáp nhập 3 quận để thành lập thành phố trực thuộc thành phố là chưa có tiền lệ và TP.HCM sẽ là địa phương đầu tiên trong cả nước có mô hình thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

UBND TP cho biết đã xin ý kiến và nhận được phúc đáp của Bộ Nội vụ tại Công văn 980 ngày 26/2 đề nghị UBND TP xin ý kiến Bộ Xây dựng nội dung liên quan đến hồ sơ, đề án phân loại và chương trình phát triển đô thị.

Trên cơ sở đó, UBND TP đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, có ý kiến về thành phần hồ sơ, đề án phân loại và chương trình phát triển đô thị đối với trường hợp TP.HCM sáp nhập 3 quận để thành lập thành phố trực thuộc thành phố.

Đồng thời UBND TP.HCM kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, chấp thuận việc thành phố phía Đông dự kiến được thành lập sẽ “không xem xét điều kiện về sự phù hợp với định hướng quy hoạch, chương trình phát triển đô thị và tiêu chuẩn về đơn vị hành chính trực thuộc đối với đơn vị hành chính dự kiến hình thành sau khi sắp xếp” tương tự như một số trường hợp đặc biệt khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã quy định tại Nghị quyết 653 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

HUYỀN TRÂM