BizLIVE - UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng các dự án nhà ở trên địa bàn TP.
TP.HCM kiến nghị Thủ tướng ​gỡ vướng dự án bất động sản có nguồn gốc Nhà nước
TP kiến nghị Thủ tướng tháo gỡ vướng mắc thủ tục đầu tư xây dựng dự án nhà ở - Ảnh: Huyền Trâm.

Theo đó, về xử lý phần đất do Nhà nước trực tiếp quản lý trong các dự án nhà ở (đất xen cài giữa các thửa đất, đất mương, rạch…), đối với quỹ đất có tổng diện tích dưới 1.000m2 do Nhà nước trực tiếp quản lý trong các dự án nhà ở (đất xen cài giữa các thửa đất, đất mương, rạch…), kiến nghị Thủ tướng chấp thuận cho UBND TP giao cho chủ đầu tư để chuyển mục đích sử dụng đất và thực hiện theo quy hoạch. Đối với quỹ đất có tổng diện tích từ 1.000m2 trở lên, chấp thuận cho UBND TP thực hiện hoán đổi với chủ đầu tư để có quỹ đất với diện tích tương đương, tập trung ngay tại dự án để chủ đầu tư bàn giao lại cho nhà nước quản lý, sử dụng.

Liên quan thực hiện thủ tục quyết định chấp thuận đầu tư dự án nhà ở theo quy định tại Nghị định số 11 ngày 14/1/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị như sau: Về thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục quyết định chấp thuận đầu tư, UBND TP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng sớm rà soát Nghị định số 11 để đảm bảo thống nhất giữa các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn chi tiết việc thực hiện các thủ tục đầu tư, xây dựng các dự án nhà ở nhằm đảm bảo các yêu cầu về quản lý nhà nước theo đúng quy định.

Về quy định chuyển tiếp đối với dự án chưa có quyền sử dụng đất ở hợp pháp, UBND TP kiến nghị Thủ tướng chấp thuận cho UBND TP được thực hiện thủ tục chấp thuận đầu tư các dự án theo Nghị định số 11 ngày 14/1/2013 của Chính phủ trong trường hợp dự án đã được TP cho phép giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở hoặc chủ đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất, không phải thực hiện lại thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư theo quy định tại Luật Nhà ở và Nghị định số 99 ngày 20/10/2015 của Chính phủ.

Về dự án có sử dụng đất có nguồn gốc do Nhà nước cho thuê đất ngắn hạn trả tiền hàng năm cho đến khi thực hiện quy hoạch, để làm rõ trường hợp nhà đầu tư đề xuất chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở đối với đất có nguồn gốc do Nhà nước cho thuê đất ngắn hạn trả tiền hàng năm cho đến khi thực hiện quy hoạch có thuộc trường hợp thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư hay phải thực hiện thu hồi đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật về đất đai, UBND TP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến hướng dẫn trường hợp các dự án có sử dụng đất có nguồn gốc do Nhà nước cho thuê đất ngắn hạn trả tiền hàng năm cho đến khi thực hiện quy hoạch.

Về hướng xử lý đối với đất của các doanh nghiệp Nhà nước đã cổ phần hóa, để làm rõ trường hợp xin chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở đối với đất đang thuộc quyền quản lý, sử dụng của doanh nghiệp cổ phần hóa có thuộc trường hợp được xem xét quyết định chủ trương đầu tư hay phải thực hiện thu hồi đất và đấu giá công khai theo chỉ đạo của Quốc hội tại Nghị quyết số 60 ngày 15/6/2018; Nghị quyết số 73 ngày 23/9/2019 của Chính phủ, UBND TP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, ngành có liên quan sớm xem xét, có hướng dẫn xử lý đối với các khu đất do các doanh nghiệp đã được cổ phần hóa đang quản lý, sử dụng nay đề nghị quyết định chủ trương đầu tư để chuyển mục đích sử dụng đất.

HUYỀN TRÂM