BizLIVE -

Công trình chỉ được thi công khi đảm bảo phương châm “3 tại chỗ” hoặc “một cung đường - hai địa điểm”. Đồng thời, yêu cầu phải có xét nghiệm Covid-19 đối với người lao động định kỳ 7 ngày/lần...

TP.HCM chỉ đạo việc dừng công trình xây dựng để chống dịch
Sở Xây dựng giao Thanh tra Sở chủ động kiểm tra các công trình xây dựng, nếu không đảm bảo về phòng chống dịch thì cho dừng hoạt động - Ảnh: Huyền Trâm.

Ngày 14/7, Sở Xây dựng TP.HCM có chỉ đạo về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các công trình xây dựng trên địa bàn TP.

Theo đó, để thực hiện tốt công tác vừa phòng, chống dịch bệnh vừa thúc đẩy phát triển kinh tế, Sở Xây dựng đề nghị đối với công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn TP do UBND quận, huyện và UBND TP. Thủ Đức cấp phép, phê duyệt; công trình xây dựng do Bộ, các cơ quan ngang Bộ và Sở Xây dựng cấp phép và phê duyệt, được tiếp tục hoạt động khi đảm bảo các điều kiện theo quy định.

Cụ thể, chủ đầu tư và đơn vị thi công phải vừa đảm bảo được tiến độ thi công, vừa cách ly người lao động tại chỗ với phương châm “3 tại chỗ” gồm làm việc tại chỗ - ăn tại chỗ - nghỉ ngơi tại chỗ hoặc chủ đầu tư và đơn vị thi công đảm bảo thực hiện được phương châm “một cung đường - hai địa điểm” chỉ duy nhất 1 cung đường vận chuyển tập trung công nhân từ nơi làm việc, là công trường xây dựng đến nơi ở của công nhân.

Đồng thời, yêu cầu phải có xét nghiệm Covid-19 đối với người lao động định kỳ 7 ngày/lần. Mặt khác, thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, đặc biệt thực hiện nghiêm đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt cho nhân công vào đầu và cuối mỗi ca (trường hợp nhiệt độ cơ thể từ 37,5 độ C trở lên, đề nghị báo ngay cho cơ quan y tế tại địa phương); bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư phòng, chống dịch theo quy định, khuyến cáo của cơ quan y tế. Khử khuẩn bề mặt, thiết bị, máy móc tiếp xúc trực tiếp với nhân công; vệ sinh công trình xây dựng sau mỗi ca.

Đối với các công trình xây dựng sửa chữa, cải tạo, công trình xây dựng khẩn cấp phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 phải đảm bảo việc phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình thi công xây dựng.

Trường hợp các công trình xây dựng không đảm bảo theo yêu cầu nêu trên thì dừng hoạt động xây dựng toàn bộ công trình. Sở Xây dựng giao Thanh tra Sở chủ động kiểm tra, nếu chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng không đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 thì buộc dừng toàn bộ hoạt động xây dựng tại công trình và đề xuất xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

HUYỀN TRÂM