BizLIVE - Chủ đầu tư dự án Empire City khẩn thiết đề nghị UBND TP.HCM quyết liệt chỉ đạo các sở ngành có liên quan giải quyết dứt điểm các vấn đề vướng mắc pháp lý của Công ty.
Tiết lộ đã rót 10.000 tỷ đồng, chủ đầu tư kiến nghị “khẩn” về pháp lý dự án Empire City 88 tầng
Dự án Empire City hiện gặp khó khăn trong việc triển khai do vướng mắc về 5 thủ tục pháp lý.

Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương vừa có văn bản gửi Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong về việc kiến nghị tháo gỡ các vướng mắc pháp lý đối với dự án Khu phức hợp Tháp quan sát Thủ Thiêm (Empire City) tại khu chức năng số 2 (khu 2b) Khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2 mà Công ty làm chủ đầu tư.

Theo đó, Công ty cho biết hiện đang gặp khó khăn trong việc triển khai dự án do vướng mắc về 5 thủ tục pháp lý.

Thứ nhất, việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư liên quan đến việc tăng vốn góp thực hiện dự án:

Ngày 16/7/2018, Công ty đã nộp hồ sơ đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM xem xét cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho dự án liên quan đến việc tăng vốn góp thực hiện dự án từ 76 triệu USD lên thành 240 triệu USD.

Liên quan đến nội dung này, UBND TP.HCM đã có chỉ đạo tại văn bản 1984 ngày 14/3/2019 và văn bản 844 ngày 20/11/2019 giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thực hiện việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư liên quan đến việc tăng vốn góp và thay đổi tiến độ góp vốn thực hiện dự án.

Trên cơ sở các chỉ đạo nêu trên, Công ty đã có văn bản 119 ngày 5/12/2019 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị sớm cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, đồng thời cam kết sẽ tuân thủ thực hiện các biên pháp xử lý của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc chậm tiến độ góp vốn thực hiện dự án.

Tuy nhiên, đến nay Công ty vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh.

Thứ hai, việc chấp thuận đầu tư dự án nhà ở đối với giai đoạn 2 của dự án:

Ngày 31/8/2018, Công ty đã nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận đầu tư giai đoạn 2 - cụm Công trình phức hợp thương mại dịch vụ, nhà ở tại 4 lô đất của dự án tại Sở Xây dựng. Theo công văn 15505 ngày 13/12/2018 của sở này gửi UBND TP, Sở chưa thẩm định, báo cáo UBND TP về việc chấp thuận đầu tư dự án do chưa có ý kiến kết luận cuối cùng của Thanh tra Chính phủ về việc đầu tư xây dựng các dự án thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND TP tại văn bản 844 ngày 20/11/2019, TP giao Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND TP chấp thuận đầu tư đối với các dự án trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã được Thanh tra Chính phủ chấp thuận cho tiếp tục thực hiện.

Theo đó, ngày 27/11/2019, Công ty đã nộp lại hồ sơ đề nghị chấp thuận đầu tư dự án. Ngày 22/1/2020, Sở Xây dựng có văn bản 1091 kiến nghị UBND TP nêu, sau khi Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho từng lô đất vụ thể và bàn giao khu đất thực hiện dự án cho Công ty, đảm bảo pháp lý quyền sử dụng đất hợp pháp theo Luật Nhà ở về hình thức sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, Sở Xây dựng sẽ thẩm định, báo cáo UBND TP về chấp thuận đầu tư dự án của Công ty.

Tuy nhiên, chủ đầu tư này cho biết theo Điều 2 của Quyết định 4692 ngày 5/9/2016 về giao đất cho Công ty thực hiện dự án, UBND TP.HCM yêu cầu Công ty có trách nhiệm hoàn thành thủ tục chấp thuận đầu tư trước khi xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các lô đất thuộc dự án.

Công ty cho rằng, như vậy ý kiến của Sở Xây dựng khác biệt với nội dung được nêu trong quyết định giao đất và văn bản 844 của UBND TP nêu trên. Công ty cũng cho biết, ngày 31/10/2017, Công ty cũng đã nhận được chấp thuận đầu tư đối với giai đoạn 1 của dự án bao gồm công trình trên đất các lô đất mặc dù các lô đất vẫn chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thứ ba, vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Ngày 28/2/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản 1384 kiến nghị UBND TP.HCM 3 phương án cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty.

Công ty cho biết, đã 3 năm từ ngày Công ty hoàn thành nghĩa vụ tài chính tiền sử dụng đất theo xác nhận của Sở Tài chính tại văn bản 3197 ngày 24/4/2017 nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bất kỳ lô đất nào.

Theo đó, Công ty kiến nghị UBND TP.HCM chấp thuận cấp trước giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 5 lô trong số 9 lô đất của dự án theo phương án 3 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Cụ thể, trường hợp Công ty có nhu cầu và vẫn kiến nghị cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đối với lô 2-13 và 2-18 để triển khai thực hiện dự án theo kế hoạch của Công ty thì chấp thuận cho phép cấp giấy chứng nhận và giao Sở Xây dựng khẩn trương thực hiện thủ tục thẩm định trình UBND TP quyết định chấp thuận đầu tư dự án nhà ở.

Thứ tư, việc xác nhận đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai:

Ngày 19/7/2019, Công ty đã nộp hồ sơ xin xác nhận đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với công trình xây dựng trên lô đất 2-16 và 17. Theo nội dung văn bản 844 ngày 20/11/2019 của UBND TP.HCM thì đối với các lô đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và có đầy đủ các hồ sơ thủ tục theo quy định, giao Sở Xây dựng thực hiện việc xác nhận đủ điều kiện huy động vốn thông qua hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư và thông báo nhà ở đủ điều kiện bán, cho thuê mua. Căn cứ theo chỉ đạo này, Sở Xây dựng chưa thụ lý hồ sơ thông báo nhà ở đủ điều kiện bán.

Công ty cho biết hiện tại đã hoàn thành xây dựng phần thô cụm công trình nhà ở chung cư phức hợp 30 tầng trên lô đất 2-16 và 17 và đang triển khai công tác hoàn thiện. Công ty dự kiến hoàn thiện và bàn giao căn hộ cho khách hàng trong quý I/2021. Việc chưa nhận được thông báo nhà ở đủ điều kiện bán khiến Công ty chưa thể ký hợp đồng mua bán căn hộ với khách hàng, ảnh hưởng tới niềm tin của khách hàng với công ty.

Thứ năm, việc xác nhận về tiền ký quỹ đã thực hiện là một phần ứng trước của sử dụng đất:

Ngày 24/4/2017, Sở Tài chính gửi công văn 4197 cho Công ty nêu, Công ty đã chuyển số tiền hơn 2.825 tỷ đồng vào ngân sách Thành phố và xác nhận Công ty đã nộp số tiền sử dụng đất đối với dự án Khu phức hợp Tháp quan sát. Đối với khoản tiền ký quỹ 756 tỷ đồng, ngày 29/3/2017, Sở Tài chính đã có công văn 2439 trình UBND TP xem xét, chấp thuận số tiền ký quỹ này được xem như là tiền ứng trước của giá trị tiền sử dụng đất mà nhà đầu tư phải nộp.

Công ty cho biết thêm, số tiền ký quỹ này bao gồm 206 tỷ đồng đã được liên doanh các nhà đầu tư dự án nộp vào năm 2011 và 550 tỷ đồng được Công ty nộp vào năm 2015. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản 4051 ngày 14/6/2018 và Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản 5722 ngày 3/8/2018 nêu rõ dự án không thuộc đối tượng phải ký quỹ.

Công ty cho biết, đến nay đã nhiều văn bản trao đổi qua lại giữa Ban Quan lý đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Sở Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng UBND TP nhưng Công ty vẫn chưa nhận được văn bản xác nhận khoản tiền 756 tỷ đồng ký quỹ đã nộp trước được xem là một phần của tiền sử dụng đất.

Theo đó, chủ đầu tư dự án Empire City khẩn thiết đề nghị UBND TP.HCM quyết liệt chỉ đạo các sở ngành có liên quan giải quyết dứt điểm các vấn đề vướng mắc của Công ty.

Chủ đầu tư cũng thông tin, dự án Empire City đã và đang triển khai giải ngân khoảng 10.000 tỷ đồng. Công ty cho biết sau khi được tháo gỡ các vướng mắc, Công ty dự kiến khởi công xây dựng phần ngầm cho khu tòa tháp 88 tầng vào cuối năm nay.

HUYỀN TRÂM