BizLIVE - Quý 4/2020, VPI ghi nhận 1.239 tỷ đồng doanh thu, giảm hơn 1 nửa so với con số 2.398 tỷ đồng cùng kỳ năm 2019. Lũy kế cả năm 2020, doanh nghiệp này đạt 2.170 tỷ đồng, giảm 1.100 tỷ đồng so với năm 2019.
Thu từ loạt dự án lớn, lợi nhuận của Văn Phú – Invest vẫn “bay” hơn 55%
Ảnh minh họa.
Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (VPI) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2020.
Theo báo cáo vừa công bố, trong quý 4/2020, VPI ghi nhận 1.239 tỷ đồng doanh thu, giảm hơn 1 nửa so với con số 2.398 tỷ đồng cùng kỳ năm 2019. Lũy kế cả năm 2020, doanh nghiệp này đạt 2.170 tỷ đồng, giảm 1.100 tỷ đồng so với năm 2019.
Do doanh thu bán hàng giảm cho nên lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ cũng giảm 1 nửa xuống còn 350 tỷ đồng so với con số 669 tỷ đồng của quý 4/2019.
Tính chung cả năm 2020, doanh nghiệp này đạt 312 tỷ đồng lợi nhuận, giảm 200 tỷ đồng so với năm 2019. Riêng quý 4 năm 2020, VPI đạt 215 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp, giảm 55,21% so với cùng kỳ năm 2019. 
Theo giải trình, quý 4/2020, công ty mẹ tiếp tục ghi nhận doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng dự án bất động sản tại dự án The Terra An Hưng, doanh thu từ hoạt động cho thuê căn hộ dịch vụ tại dự án Khu căn hộ dịch vụ khách sạn Hồ Tây và các dịch vụ khác tăng mạnh. Do vậy, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên báo cáo tài chính riêng quý 4 tăng so với cùng kỳ năm 2019. Ngoài ra, trong quý 4, do ảnh hưởng bởi biến động thị trường, doanh thu từ chuyển nhượng dự án bất động sản tại các công ty con giảm dẫn đến lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên báo cáo hợp nhất giảm.
Theo tìm hiểu, trong năm 2020, lợi nhuận của Văn Phú - Invest đến chủ yếu đến từ dự án The Terra - An Hưng (đường Tố Hữu, xã Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội) và Grandeur Palace - Giảng Võ (số 138B Giảng Võ, quận Ba Đình); trong đó, doanh thu đến từ The Terra - An Hưng đạt 2.150 tỷ đồng, còn Grandeur Palace - Giảng Võ góp 1.938 tỷ đồng trên tổng doanh thu quý 4/2020.

VẠN XUÂN