BizLIVE - Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu, bổ sung hình thức thanh toán cho nhà đầu tư dự án BT đã được Quốc hội thông qua ngày 14/6.
Sẽ đấu giá quyền sử dụng đất để thanh toán cho nhà đầu tư dự án BT?
Ảnh minh họa.
Cổng thông tin Chính phủ cho biết, Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về Dự thảo Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).
Thông báo kết luận nêu rõ, Thường trực Chính phủ đã họp, cho ý kiến về nội dung Dự thảo Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức BT. Bộ Tài chính đã lấy ý kiến các cơ quan liên quan và đã tiếp thu, giải trình. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn có ý kiến khác nhau.
Do đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp để hoàn thiện dự thảo, phù hợp với phạm vi điều chỉnh của nghị định. Bộ Tài nguyên và Môi trưởng khẩn trương có ý kiến bằng văn bản, gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, đảm bảo nội dung nghị định phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2013.
Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu, bổ sung hình thức thanh toán cho nhà đầu tư dự án BT, nghiên cứu phương án đấu giá quyền sử dụng đất để thanh toán trực tiếp cho các công trình hạ tầng đầu tư theo hình thức BT.

VÂN PHONG