BizLIVE - Với sự nỗ lực và quyết tâm của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, Công ty Phát Đạt khẳng định sẽ trả dứt điểm toàn bộ các khoản nợ gốc trái phiếu, nợ vay và các khoản lãi phát sinh cho DongA Bank trước ngày 31/12/2017.
Phát Đạt sẽ trả dứt điểm khoản nợ DongA Bank trước ngày 31/12
PDR chỉ mới thông qua chủ trương chuyển nhượng các dự án.

Thông tin trên vừa được CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã PDR) phát đi ngày 27/11, ngay sau thông tin liên quan tới việc chuyển nhượng ở dự án The EverRich 2 và The EverRich 3 đăng tải trên truyền thông.

Ngày 24/11/2017, Phát Đạt ban hành Quyết định số 16/2017/QĐ-HĐQT về việc thông qua chủ trương đồng ý chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án khu nhà ở cao tầng tại Phường Phú Thuận (Dự án The EverRich 2) và Phường Tân Phú (Dự án The EverRich 3), Quận 7 để thanh toán các khoản trái phiếu, nợ vay của Phát Đạt phát sinh tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank).

Theo đó, Hội đồng Quản trị đã biểu quyết thông qua chủ trương đồng ý chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ Dự án The EverRich 2 và Dự án The EverRich 3 từ Phát Đạt cho các nhà đầu tư để thanh toán các khoản trái phiếu, nợ vay và lãi phát sinh tại DongA Bank của Công ty Phát Đạt. Việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ Dự án The EverRich 2 và The EverRich 3 sẽ được báo cáo thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty trong phiên họp gần nhất (chậm nhất là tháng 4/2018).

Chia sẻ với BizLIVE, lãnh đạo Phát Đạt khẳng định công ty chỉ mới thông qua chủ trương đồng ý chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ Dự án The EverRich 2 và Dự án The EverRich 3 chứ chưa công bố đã chuyển nhượng các dự án như một số phương tiện truyền thông đăng tải.

Tất cả thành viên Hội đồng quản trị đồng ý các khoản nợ gốc trái phiếu, nợ vay của Công ty Phát Đạt sẽ được Công ty Phát Đạt trả dứt điểm chậm nhất vào ngày 31/12/2017 và các khoản lãi phát sinh sẽ được Công ty Phát Đạt trả dứt điểm chậm nhất vào ngày 30/06/2018.

“Tuy nhiên, với sự nỗ lực và quyết tâm của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành, Hội đồng quản trị Công ty Phát Đạt khẳng định sẽ trả dứt điểm toàn bộ các khoản nợ gốc trái phiếu, nợ vay và các khoản lãi phát sinh cho DongA Bank trước ngày 31/12/2017”, lãnh đạo của Phát Đạt chia sẻ.

DANH PHÚ