BizLIVE - Hà Nội vừa quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất do ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND Thành phố làm Trưởng ban.
Ông Nguyễn Đức Chung làm Trưởng Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và tiền sử dụng đất
Ảnh minh họa.
UBND TP.Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3309/QĐ-UBND về kiện toàn Ban chỉ đạo (BCĐ) đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn thành phố.
Theo đó, kiện toàn BCĐ đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn thành phố do ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND Thành phố làm Trưởng ban; ông Mai Sơn - Cục trưởng Cục Thuế Thành phố làm Phó Trưởng ban.
Các ủy viên, gồm đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an Thành phố Hà Nội, Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Cục Hải quan Thành phố Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Nội, Văn phòng UBND Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã.
Theo quyết định, Trưởng BCĐ Thành phố chỉ đạo thực hiện, phân công nhiệm vụ đối với Phó Trưởng ban và các ủy viên của BCĐ. Các Thành viên của BCĐ Thành phố làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tuân thủ sự phân công của Trưởng ban. Trưởng BCĐ Thành phố sử dụng con dấu của UBND Thành phố; Phó Trưởng ban Thường trực sử dụng con dấu của Cục Thuế thành phố Hà Nội.
Cục Thuế Thành phố Hà Nội là cơ quan Thường trực của BCĐ Thành phố, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của BCĐ Thành phố và thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng BCĐ Thành phố phân công. BCĐ Thành phố thành lập tổ giúp việc, xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 2459/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 của UBND Thành phố.
Liên quan đến việc này, mới đây, Cục Thuế Hà Nội đã công khai thông tin danh sách 210 đơn vị nợ thuế, chây ỳ trên địa bàn với số nợ 239.527 triệu đồng.
Theo đó, công khai lần đầu 168 đơn vị nợ 88.156 triệu đồng thuế, phí, tiền thuê đất và tiền chậm nộp tính đến ngày 31/5/2020.
Trong đó: 165 doanh nghiệp nợ 72.174 triệu đồng thuế, phí, tiền chậm nộp. Đứng đầu danh sách này là Công ty TNHH Đầu tư phát triển thương mại và dịch vụ Nhật Anh có MST: 0101657176 với số nợ hơn 17,4 tỷ đồng và Chi nhánh Công ty Cổ phần Sông Đà 12 tại Hà Nội - Xí nghiệp Sông Đà 12.11 có MST: 0100105140-020 với số nợ 13,2 tỷ đồng.
Có 03 đơn vị nợ 15.981 triệu đồng tiền thuê đất và tiền chậm nộp tiền thuê đất. Đứng đầu danh sách là Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Thái Sơn có MST: 0102828032 với số nợ 9,4 tỷ đồng.
Công khai lại danh sách 42 đơn vị nợ 151.369 triệu đồng tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, tiền phạt và tiền chậm nộp tính đến ngày 30/4/2020. Đây là các đơn vị nợ thuế đã được Cục Thuế thực hiện công khai những năm trước (năm 2015,2016, 2017, 2018 hoặc 2019). Tính đến ngày 31/5/2020, 40 đơn vị này nợ 48.477 triệu đồng tiền thuế phí, tiền chậm nộp. Đứng đầu danh sách này là Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Sóc Sơn, MST 0104890396 với số nợ hơn 7,97 tỷ đồng; 02 đơn vị nợ 102.892 triệu đồng tiền sử dụng đất, tiền chậm nộp tiền sử dụng đất là Công ty TNHH Nam Thanh và Công ty Cổ phần Xây dựng và thương Mại VT.

VÂN PHONG