BizLIVE - Hiệp hội nhận thấy phải quản lý, kiểm soát hiệu quả hoạt động phân lô bán nền nhằm phát triển đô thị theo quy hoạch, tránh tình trạng phát triển đô thị tự phát “kiểu vết dầu loang.
HoREA: Cần kiểm soát phân lô bán nền tránh phát triển đô thị “kiểu vết dầu loang”
HoREA cho rằng thời điểm này chỉ nên hạn chế và kiểm soát các dự án “phân lô bán nền” tại hai đô thị đặc biệt là phù hợp - Ảnh: Huyền Trâm.

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản gửi Thủ tướng, Bộ Tài nguyên và Môi trường liên quan Dự thảo “Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định thi hành Luật Đất đai”.

Tại Khoản 17 Điều 1 dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 41 Nghị định 43/2014/NĐ-CP với nội dung “Chủ đầu tư dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê căn cứ danh mục công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được HĐND cấp tỉnh thông qua, UBND cấp tỉnh phê duyệt trong đó xác định thuộc trường hợp được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền tại các khu vực không nằm trong địa bàn thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thuộc tỉnh và khu vực chức năng quy hoạch thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thuộc tỉnh các quận nội thành của các đô thị loại đặc biệt; khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan, khu vực trung tâm và xung quanh các công trình là điểm nhấn kiến trúc trong đô thị; mặt tiền các tuyến đường cấp khu vực trở lên và các tuyến đường cảnh quan chính trong đô thị”.

HoREA cho rằng, với nội dung quy định trên đây, sẽ cấm thực hiện các dự án nhà ở dưới hình thức phân lô bán nền, trên toàn bộ địa bàn thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thuộc tỉnh và khu vực chức năng quy hoạch thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thuộc tỉnh, bao gồm các quận nội thành; các phường, thị trấn thuộc thành phố, thị xã, quận, huyện; kể cả các huyện, các xã nông thôn.

Hiệp hội nhận thấy, việc đề xuất quy định cấm tuyệt đối hoạt động phân lô bán nền tại “các khu vực không nằm trong địa bàn thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thuộc tỉnh và khu vực chức năng quy hoạch thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thuộc tỉnh”, vừa không phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, vừa không đảm bảo quyền của người sử dụng đất được tách thửa đất ở đô thị, đất ở nông thôn, cũng không đáp ứng được nhu cầu nhà ở liền thổ và khả năng tài chính của người mua nhà.

“Tuy nhiên, Hiệp hội cũng nhận thấy sự cần thiết Nhà nước phải quản lý, kiểm soát hiệu quả hoạt động phân lô bán nền, để đảm bảo nguyên tắc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, nhất là đối với đất khu vực đô thị, nhằm phát triển đô thị theo quy hoạch, tránh tình trạng phát triển đô thị tự phát “kiểu vết dầu loang”, thấp tầng, vừa gây lãng phí quỹ đất, vừa khó kết nối hạ tầng đô thị”, HoREA nêu ý kiến.

Hiệp hội cho biết, căn cứ các quy định pháp luật và xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đối với loại nhà ở liền thổ, mua nền để tự xây dựng nhà, phù hợp với khả năng tài chính của người mua nhà, Hiệp hội đề nghị chỉ nên cấm dự án “phân lô bán nền” tại các quận nội thành, khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan, khu vực trung tâm và xung quanh các công trình là điểm nhấn kiến trúc trong đô thị; mặt tiền các tuyến đường cấp khu vực trở lên và các tuyến đường cảnh quan chính trong đô thị trên địa bàn thành phố, như Khoản 2 Điều 41 Nghị định 43/2014/NĐ-CP đã quy định. Còn tại các huyện, xã thuộc khu vực nông thôn ngoại thành của các đô thị đặc biệt là Hà Nội, TP.HCM thì vẫn cho phép một số dự án “phân lô bán nền” phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị và tình hình thực tế của địa phương.

Hơn nữa, HoREA cho rằng Điều 143 và Điều 144 Luật Đất đai cho phép tách thửa đất ở nông thôn, tách thửa đất ở đô thị, thì chắc chắn sẽ tạo ra nguồn sản phẩm đất nền đưa ra thị trường, kể cả tại khu vực đô thị. Do vậy, tại thời điểm hiện nay, chỉ nên hạn chế và kiểm soát các dự án “phân lô bán nền” tại hai đô thị đặc biệt là phù hợp, chưa cần thiết mở rộng phạm vi điều chỉnh đến các thành phố trực thuộc trung ương khác, hoặc các thành phố, thị xã thuộc tỉnh, mà để cho chính quyền địa phương xem xét quyết định.

HUYỀN TRÂM