BizLIVE - Theo báo cáo nhanh của các ngân hàng đến 20/5/2016, số tiền đã giải ngân là 26.733 tỷ đồng (tương đương trên 89%), trong đó giải ngân cho khách hàng cá nhân là 21.667 tỷ đồng.
Gói 30.000 tỷ đồng đã giải ngân được gần 90%
Ảnh minh họa

Dự kiến sẽ giải ngân vượt mức là 32.738 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước đang trình Chính phủ phương án giải ngân tiếp tục gói 30.000 tỷ đồng. Nếu phương án này được thông qua, dự kiến gói 30.000 tỷ đồng sẽ vượt hạn mức khi tổng số tiền cam kết giải ngân tính đến ngày 1/6/2016 là 32.738 tỷ đồng.

Tại Nghị quyết số 23 (ngày 30/3/2016), Chính phủ đã giao Ngân hàng Nhà nước  tiếp tục triển khai Chương trình tín dụng 30.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi cho đến khi giải ngân hết.

Tính đến 10/5/2016, các ngân hàng đã ký hợp đồng cam kết cho vay là 34.826 tỷ đồng đối với 56.240 khách hàng, đã giải ngân theo tiến độ dự án đạt 25.800 tỷ đồng, trong đó khách hàng cá nhân đã cam kết cho vay 27.447 tỷ đồng đối với 56.112 khách hàng, đã giải ngân là 20.812 tỷ đồng.

Theo báo cáo nhanh của các ngân hàng đến 20/5/2016, số tiền đã giải ngân là 26.733 tỷ đồng, trong đó giải ngân cho khách hàng cá nhân là 21.667 tỷ đồng.

Chỉ gia hạn giải ngân đến 31/12/2016

Mặc dù, các ngân hàng đã ký hợp đồng cam kết cho vay là 34.826 tỷ đồng (tính đến 10/5/2016), nhưng gói 30.000 tỷ đồng sẽ chỉ vượt hạn mức là 32.738 tỷ đồng.  Các cơ sở mà Ngân hàng Nhà nước đưa ra là:

-        Cho phép gia hạn giải ngân tái cấp vốn đối với các hợp đồng tín dụng đã ký trước ngày 31/3/2016 đối với các khách hàng là cá nhân, hộ gia đình vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở, xây dựng mới, cải tạo sữa chữa lại nhà ở của mình tối đa đến ngày 31/12/2016. Tổng số tiền tái cấp vốn khoảng 32.738 tỷ đồng, bao gồm dự kiến số tiền  tái cấp vốn cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp đến thời điểm 1/6/2016 và số tiền cam kết nhưng chưa giải ngân hết của khách hàng cá nhân.

-        Dừng giải ngân tái cấp vốn theo đúng quy định tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN và Thông tư 32/2014/TT-NHNN đối với các khách hàng là hộ gia đình, cá nhân đầu tư cải tạo hoặc xây dựng mới nhà ở xã hội, chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội, dự án nhà ở thương mại được chuyển đổi công năng sang nhà ở xã hội.

Trong khi chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, từ ngày 1/6 tới, các ngân hàng tiếp tục giải ngân đối với các hợp đồng tín dụng đã ký với khách hàng trước ngày 31/3/2016 từ nguồn vốn của ngân hàng theo lãi suất đã thỏa thuận.

HOÀNG ANH