BizLIVE - "Trong trường hợp, nếu có sự không minh bạch trong quá trình bốc thăm thì mặc nhiên việc bốc thăm được tuyên hủy và coi như giao dịch mua bán không đủ thủ tục pháp lý, người mua có nghĩa vụ trả lại căn hộ", Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết. 
“Đút” tiền để chắc suất mua nhà ở xã hội: Lãnh đạo Bộ Xây dựng nói gì?
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng
Trả lời câu hỏi của phóng viên tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2021, về việc một số dự án nhà ở xã hội ở vị trí đắc địa, đang được sàn môi giới quảng cáo nếu đóng 150-400 triệu đồng thì sẽ chắc chắn bốc thăm được suất mua, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng khẳng định toàn bộ các quy trình, thủ tục thuê, mua nhà ở xã hội được quy định đầy đủ trong các văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể là các nghị định có liên quan.
Cụ thể, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, về đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội đã được quy định tại Điều 09 của Luật Nhà ở, trong đó nêu rõ có 8 đối tượng được mua.
Còn về quy trình, thủ tục thì đã được quy định tại Điều 62 của Luật Nhà ở, trong đó nêu rõ: Chủ dự án sau khi xây dựng xong công trình thì các đối tượng được quyền mua sẽ có đăng ký và sau đó lập danh sách, danh sách này chuyển về Sở Xây dựng để kiểm tra, nếu như đủ điều kiện thì sẽ tiến hành thương lượng, mua bán.
Trong trường hợp số người mua ít hơn số căn hộ bán thì người mua được quyền lựa chọn. Còn trong trường hợp số người mua nhiều hơn số căn hộ bán thì tiến hành bốc thăm.
Về việc báo chí phản ánh ông Lê Quang Hùng cho rằng, khả năng trường hợp này là trong quá trình bốc thăm có xảy ra sự không minh bạch.
Theo ông, vi phạm này đã có quy định xử lý và chế tài rõ ràng được nêu trong Nghị định 139 về quy định xử phạt hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản.
"Trong trường hợp, nếu có sự không minh bạch trong quá trình bốc thăm thì mặc nhiên việc bốc thăm được tuyên hủy và coi như giao dịch mua bán không đủ thủ tục pháp lý, người mua có nghĩa vụ trả lại căn hộ cho chủ dự án. Trong trường hợp chủ dự án không thực hiện trách nhiệm này thì chính quyền địa phương, cụ thể là UBND tỉnh, trong quy định tại Nghị định 139, có quyền cưỡng chế, thu hồi căn hộ và trả lại cho chủ dự án", Thứ trưởng Bộ Xây dựng nói.
Ông cũng đề nghị, phóng viên có thể phản ánh trực tiếp đến UBND tỉnh đang có dự án xảy ra tình trạng này để UBND tỉnh đó xem xét và UBND tỉnh hoàn toàn có thẩm quyền tuyên hủy và thu hồi căn hộ.

HOÀNG HÀ