BizLIVE - Theo VNREA, quan điểm của cơ quan chủ trì soạn thảo nghị định trong trường hợp này dường như đã "đi ngược lại" với lựa chọn của đa số thành viên Chính phủ, "không tiếp thu" ý kiến của Bộ Tư pháp.
Bộ Tài chính từ chối hồi tố 4.875 tỷ đồng, VNREA kiến nghị Thủ tướng vào cuộc
Ảnh minh họa.
Ngày 6/4, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) đã có kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép hồi tố đối với các doanh nghiệp chịu thiệt hại từ khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP.
Tại văn bản trên, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết, thời gian qua, VNREA đã có nhiều văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ cũng như các bộ, ngành về việc kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định về khống chế chi phí lãi vay theo khoản 3, Điều 8, Nghị định 20. 
Gần đây nhất (ngày 16/3/2020), Hiệp hội đã có văn bản số 21/2020/VNREA.VP gửi Thủ tướng, về việc kiến nghị quy định hiệu lực hồi tố đối với Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 8, Nghị định 20.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Văn phòng Chính phủ đã có phiếu lấy ý kiến các thành viên Chính phủ về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20. 
Theo đó, đa số thành viên Chính phủ đồng ý phương án quy định hiệu lực "hồi tố" đối với nghị định này, cho phép chuyển chi phí lãi vay không được trừ trong các năm 2017, 2018, 2019 do vượt quá tỷ lệ 20% sang các kỳ tính thuế tiếp theo. Đồng thời, Văn phòng Chính phủ đã đề nghị Bộ Tài chính tổng hợp, tiếp thu, giải trình, hoàn thiện Dự thảo Nghị định theo đúng quy định trước ngày 29/3/2020.
Tuy nhiên, sau khi có ý kiến của các thành viên Chính phủ, Bộ Tài chính tiếp tục có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ về việc không áp dụng hiệu lực hồi tố đối với Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 8, Nghị định số 20 cho các kỳ tính thuế trước năm 2019.
Theo VNREA, quan điểm của cơ quan chủ trì soạn thảo nghị định trong trường hợp này dường như đã "đi ngược lại" với lựa chọn của đa số thành viên Chính phủ, "không tiếp thu" ý kiến của Bộ Tư pháp (cho rằng việc áp dụng hồi tố hay không hồi tố đối với trường hợp này đều không có vướng mắc về mặt pháp lý) và cũng không phù hợp với báo cáo của chính Bộ Tài chính gửi Chính phủ, trong đó thừa nhận sự thiệt thòi (chính xác là thiệt hại) cho những doanh nghiệp đã nghiêm túc thực hiện chính sách thuế của nhà nước theo quy định tại khoản 3, Điều 8, Nghị định 20.
Việc không quy định hiệu lực hồi tố của Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 20 đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều doanh nghiệp trong cả nước, với số tiền ước tính khoảng 4.975 tỷ đồng.
Trong bối cảnh nêu trên, để tháo gỡ khó khăn, hạn chế tổn thất của doanh nghiệp, xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch, tạo động lực cho sự phát triển chung của nền kinh tế, nhất là trong bối cảnh các doanh nghiệp đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, VNREA một lần nữa khẩn thiết kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quy định hiệu lực "hồi tố" cho Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 20.
VNREA cho rằng, trần lãi vay 30% cần được áp dụng các các kỳ tính thuế năm 2017, 2018, 2019 đối với tất cả các doanh nghiệp (không phân biệt doanh nghiệp đã qua thanh tra, kiểm tra thuế hay chưa); cho phép doanh nghiệp chuyển phần chi phí lãi vay vượt mức khống chế theo quy định tại Nghị định 20 sang kỳ sau, thời gian chuyển có thể xem xét và 5 năm kể từ sau kỳ bị loại, phù hợp với quy định về kỳ chuyển lỗ.
“VNREA tin tưởng rằng, Thủ tướng sẽ có những chỉ đạo quyết liệt, luôn thể hiện tinh thần của Chính phủ hành động, kiến tạo, chủ động. Chắc chắn việc quy định hiệu lực "hồi tố" sẽ đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của cộng đồng doanh nghiệp, qua đó bảo đảm quyền tự do kinh doanh theo Hiến pháp và tối ưu hoá lợi ích của mô hình công ty mẹ - con theo Luật Doanh nghiệp", VNREA khẳng định.
Liên quan đến việc này, trong tháng 3/2020, Bộ Tài chính đã liên tiếp có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ giải trình việc sửa đổi Khoản 3, Điều 8, Nghị định 20/2017/NĐ-CP (Nghị định 20). Trong đó, Bộ đồng ý “cởi trói” cho doanh nghiệp với đề xuất nâng mức khống chế chi phí lãi vay được trừ lên 30%, thay vì 20% như hiện tại – quy định được cho là đã “đánh nhầm đối tượng”. Hậu quả là, các doanh nghiệp đã phải nộp hàng nghìn tỷ đồng.
Việc "cởi trói" cho doanh nghiệp trong văn bản của Bộ Tài chính với mức trần mới bởi thế được cộng đồng đánh giá rất cao. Tuy nhiên, điều đáng nói là, mặc dù đồng ý nâng trần chi phí lãi vay nhưng Bộ Tài chính vẫn cương quyết bảo lưu ý kiến không cho hồi tố khoản thuế liên quan cho năm 2017 và 2018, mặc dù ý kiến thành viên Chính phủ đồng ý quy định hồi tố khi được Bộ xin ý kiến.
Có những lý do được Bộ này đưa ra, mà theo các chuyên gia là chưa phù hợp. Trong đó, Bộ Tài chính không ủng hộ hồi tố bởi lo lắng, nếu hồi tố sẽ không có nguồn hoàn trả số tiền 4.875 tỷ đồng.

VÂN PHONG