BizLIVE - Tăng trưởng ngành kinh doanh bất động sản trong quý III có chậm lại, dù vậy 9 tháng đầu năm 2018 vẫn cao nhất so với cùng kỳ các năm trước, đạt mức 4,04%. Vốn FDI chảy vào bất động sản 9 tháng cao kỷ lục với 5,44 tỷ USD.

Bất động sản duy trì tăng trưởng cao nhất trong 4 năm qua

Báo cáo của Tổng Cục Thống kê cho biết, hoạt động kinh doanh bất động sản của cả nước tăng 4,04%, đóng góp vào GDP 0,24 điểm phần trăm.

Mức tăng trưởng 4,04% trong 9 tháng đầu năm 2018 là cao nhất trong cùng kỳ so sánh 4 năm trở lại đây. Dù vậy, ngành kinh doanh bất động sản trong quý III/2018 chửng lại, ghi nhận mức tăng trưởng 3,88%, thấp hơn quý II/2018 (đạt 4,56%).
9 tháng đầu năm 2018, hoạt động kinh doanh bất động sản thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn thứ 2 với vốn đăng ký của các dự án được cấp phép mới đạt 4,95 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 35,1% tổng vốn FDI đăng ký cấp mới, trong đó, dự án Thành phố thông minh tại Đông Anh, Hà Nội của nhà đầu tư Nhật Bản có vốn đăng ký là 4,14 tỷ USD.
Nếu tính cả vốn đăng ký bổ sung của các dự án đã cấp phép từ các năm trước, vốn  FDI vào ngành kinh doanh bất động sản cả nước đạt hơn 5,44 tỷ USD, tăng thêm 220 triệu USD so với 6 tháng đầu năm.

 


HỒNG QUÂN