BizLIVE - Lý do thu hồi đất do Công ty TNHH một thành viên Bất động sản Hoa Đất đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhượng một phần dự án của Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh theo hợp đồng ngày 31/12/2020.
Bắc Ninh lại thu hồi gần 8,5 ha đất khu đô thị của VSIP
Ảnh minh họa.
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định thu hồi đất và giao đất cho Công ty TNHH một thành viên Bất động sản Hoa Đất để thực hiện một phần dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh Khu đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh tại phường Phù Chẩn, thành phố Từ Sơn.
Tại quyết định vừa ban hành, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh quyết định thu hồi 84.988 m2 đất UBND tỉnh đã giao cho Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh để xây dựng, kinh doanh khu đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh tại Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 và giao khu đất thu hồi này cho Công ty TNHH một thành viên Bất động sản Hoa Đất để thực hiện một phần dự án xây dựng, kinh doanh Khu đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh.
Lý do thu hồi đất do Công ty TNHH một thành viên Bất động sản Hoa Đất đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhượng một phần dự án của Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh theo hợp đồng ngày 31/12/2020.
Sau khi thu hồi đất, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh giao đất có thu tiền sử dụng đất ở (370 lô) 53.858 m2 đến ngày 30/11/2077 cho Công ty TNHH một thành viên Bất động sản Hoa Đất để thực hiện dự án.
Đồng thời, giao 26.591 m2 đất để xây dựng đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật; cây xanh 4.539 m2. Thời hạn sử dụng đất đến ngày 30/11/2077.
Trước đó, đầu tháng 1/2021, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định chấp thuận cho phép Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh chuyển nhượng một phần dự án tại Khu đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh cho Công ty TNHH một thành viên Bất động sản Hoa Đất.
Theo đó, tổng diện tích đất chuyển nhượng là 84.988m2. Phần chuyển nhượng sẽ có quy mô đầu tư xây dựng: 370 căn nhà ở; diện tích đất xây dựng 53.858m2; gồm 255 căn nhà liền kề, 11 căn nhà ở biệt thự, 104 căn biệt thự song lập; tổng diện tích sàn xây dựng 110.780m2; mật độ xây dựng tối đa 75% đối với nhà ở liền kề, 60% đối với nhà ở biệt thự song lập, 50% đối với nhà ở biệt thự; chiều cao công trình: 03 tầng.
Tổng mức đầu tư của dự án sau khi chuyển nhượng là 1.149 tỷ đồng.
Liên quan đến khu đô thị này, cuối tháng 10/2020, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đã ban hành quyết định thu hồi đất và giao đất cho Công ty Cổ phần Bất động sản Singland để thực hiện một phần dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh Khu đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh tại thị xã Từ Sơn.
Theo đó, lãnh đạo Bắc Ninh thu hồi 33.220m2 đã giao cho Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh để xây dựng, kinh doanh Khu đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh tại Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 và giao khu đất thu hồi này cho Công ty Cổ phần Bất động sản Singland để thực hiện một phần dự án.
Theo quy hoạch, Khu đô thị VSIP Bắc Ninh có quy mô gần 150ha, gồm hơn 76,6ha đất xây dựng công trình, đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật hơn 54ha còn lại là công viên, cây xanh, khu thể thao... Mật độ xây dựng của khu nhà ở liền kề là 75%, khu biệt thự 50%. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 từ 2011 - 2021 là 4.600 tỷ đồng.

VÂN PHONG