BizLIVE - Bình thường muốn dịch một số câu ngắn hoặc từ sang ngôn ngữ khác, người dùng cần sử dụng Google Translate. Tuy nhiên, công cụ tương tự Excel của Google cũng cho phép làm điều này.
[Ứng dụng cuối tuần] Mẹo biến Google Sheet thành công cụ dịch tự động
Ảnh minh họa.
Việc sử dụng Google Translate đã rẩt phổ biến tuy nhiên không phải lúc nào công cụ này cũng thật sự tiện dụng. Vì được phát triển thành công cụ chuyên để dịch nên Translate đối với người dùng là biên tập nội dung thường chỉ có một lựa chọn là sao chép từng đoạn văn bản, sau đó bấm dịch. Và khi cần làm việc với nhiều ngôn ngữ khác nhau trong cùng một văn bản, đây trở thành điều bất tiện, gây mất thời gian. 
Tuy nhiên, với những từ, câu ngắn, Google Sheet lại cho phép người dùng thực hiện dịch ngay lập tức trong tập tin, giúp rút ngắn thời gian làm việc cho người dùng.
Để sử dụng công cụ bảng tính như một máy dịch tự động, người dùng chỉ cần biết cách nhập công thức hàm trong Excel.
Cụ thể, đầu tiên người dùng cần tạo ra một bảng tính với hàng là các từ ngữ cần dịch, cột là các ngôn ngữ khác nhau.
Cột đầu tiên, người dùng điền các từ cần dịch. Tại ô tiếp theo ở cột thứ 2, tại đây cần nhập hàm để sử dụng Google Translate.
Người dùng nhập trực tiếp vào ô 
=GOOGLETRANSLATE(A2,"vi","en")
Cấu trúc của hàm này là =GoogleTranslate(ô chứa từ cần dịch,”Ngôn ngữ nguồn”,”Ngôn ngữ đích”)
Một số ngôn ngữ phổ biến là:

Để tiếp tục dịch cho các từ ở dưới, giống như Excel, người dùng chỉ cần giữ Ctrl và kéo chuột từ góc dưới, bên phải ô được dịch đầu tiên xuống để áp dụng hàm cho các ô phía dưới.

Một vấn đề khác là chất lượng dịch, do đây là công cụ dịch của Google Translate và vẫn còn  những vấn đề về khả năng dịch của công cụ này. Vì thế người dùng chỉ nên dịch những từ ngắn.

TÙNG LINH