BizLIVE - Với hơn 60 triệu cá nhân đã được cấp mã số thuế, ứng dụng eTax Mobile sẽ hỗ trợ người nộp thuế dễ dàng hơn trong tương tác với cơ quan thuế, thuận tiện tiếp cận với các thông tin chính sách mới...
Tổng cục Thuế ra mắt ứng dụng eTax trên thiết bị di động
Ứng dụng eTax phiên bản 1.0 (eTax Mobile V1.0) trên hai kho ứng dụng App store và CH play.
Ngày 20/10, Tổng cục Thuế giới thiệu ứng dụng eTax phiên bản 1.0 (eTax Mobile V1.0) trên nền tảng thiết bị di động.

Theo đó, ứng dụng eTax Mobile phiên bản 1.0 (V1.0) sẽ cung cấp dịch vụ, hỗ trợ cho người nộp thuế là cá nhân cài đặt, sử dụng trên thiết bị di động. 

Với hơn 60 triệu cá nhân đã được cấp mã số thuế, ứng dụng eTax Mobile sẽ hỗ trợ người nộp thuế dễ dàng tương tác với cơ quan thuế, thuận tiện tiếp cận với các thông tin chính sách mới, tạo ra sự kết nối chặt chẽ giữa cơ quan thuế với người nộp thuế. 

Đây được xem là bước chuyển mình của ngành thuế trong việc đẩy mạnh hiện đại hóa, chuyển đổi số và dần thân thiện hơn với người dùng. 
Sử dụng app eTax Mobile như thế nào?

Giao diện của ứng dụng eTax Mobile phiên bản 1.0 (V1.0) bao gồm các chức năng: Đăng ký tài khoản; Tra cứu nghĩa vụ thuế còn phải nộp; Tra cứu thông báo; Tra cứu hồ sơ và Các tiện ích khác hỗ trợ người nộp thuế như Quản lý tài khoản và Thiết lập cá nhân và hỗ trợ...

Đầu tiên, ở phần Đăng ký tài khoản: Đây là bước thiết lập giao dịch giữa người nộp thuế điện tử với cơ quan thuế. Người dùng đăng ký và đăng nhập vào ứng dụng bằng mã số thuế cá nhân và mật khẩu đã đăng ký trên ứng dụng eTax Mobile.

Ở phần Tra cứu nghĩa vụ thuế còn phải nộp: Bao gồm các thông tin về Thuế của cá nhân (bao gồm: Thuế sử dụng đất nông nghiệp; Thuế sử dụng đất Phi nông nghiệp; Thuế thu nhập cá nhân; Thuế, phí, lệ phí của Hộ kinh doanh, Cá nhân kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cho thuê tài sản); Tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, tiền chậm nộp và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật); nghĩa vụ tài chính về đất đai; lệ phí trước bạ phương tiện.

Phần Tra cứu thông báo: Bao gồm các thông tin, thông báo về xử lý hồ sơ; thông báo lệ phí trước bạ ô tô, xe máy.

Phần Tra cứu hồ sơ: Bao gồm các thông tin về hồ sơ khai thuế; hồ sơ quyết toán thuế; hồ sơ đăng ký thuế; lệ phí trước bạ ô tô, xe máy.


Trong phần Các tiện ích khác hỗ trợ người nộp thuế bao gồm nhiều thông tin như: Tra cứu thông tin người phụ thuộc; tra cứu thông tin người nộp thuế; tra cứu hộ khoán; tra cứu công cụ tính thuế thu nhập cá nhân; tra cứu bảng giá lệ phí trước bạ ô tô, xe máy; tra cứu ngân hàng ủy nhiệm thu; tra cứu ngân hàng nộp thuế điện tử; tra cứu địa chỉ cơ quan thuế; tin tức...

Trong phần Quản lý tài khoản: Bao gồm các nội dung về thay đổi thông tin đăng ký tài khoản của người dùng.

Cuối cùng, ở phần Thiết lập cá nhân và hỗ trợ: Đây là phần chứa các tính năng của ứng dụng nhằm hỗ trợ tốt hơn nữa cho người nộp thuế sẽ được cập nhật mới liên tục. Theo đó, trong quá trình triển khai vận hành, Tổng cục Thuế sẽ tiếp nhận các ý kiến, phản hồi vướng mắc của người nộp thuế để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện ứng dụng.

Ứng dụng eTax Mobile phiên bản 1.0 (V1.0) cung cấp dịch vụ, hỗ trợ cho người nộp thuế là cá nhân cài đặt, sử dụng trên thiết bị di động được ngành Thuế triển khai thực hiện theo tinh thần Quyết định số 1874/QĐ-BTC về kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đối số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

TUẤN VIỆT