BizLIVE - Ngày 25/5, Viettel IDC cho biết đã trở thành nhà cung cấp dịch vụ đầu tiên tại Việt Nam được cấp 3 loại báo cáo SOC 1,2,3 ở mức cao nhất (Type 2).
Đơn vị công nghệ đầu tiên của Việt Nam được cấp Báo cáo về kiểm soát rủi ro mức cao nhất
Trung tâm dữ liệu của Viettel IDC
Cụ thể, đây là Báo cáo SOC - System and Organization Controls, bao gồm 2 cấp độ: Type 1 (đánh giá tại một thời điểm) và Type 2 (đánh giá theo cả chu kỳ) và 3 loại liên quan đến các mức báo cáo tài chính, chức năng hoạt động, đánh giá dịch vụ tin cậy đối với một tổ chức.
Viettel IDC được cấp Type 2 SOC 1,2,3 -  mức cao nhất được Control Case – Công ty kiểm toán độc lập quốc tế chứng nhận. Theo đó, toàn bộ dịch vụ trung tâm dữ liệu của Viettel IDC được đánh giá, kiểm soát rủi ro, đảm bảo cung cấp dịch vụ an toàn và bảo mật.
Báo cáo SOC - System and Organization Controls tập trung vào việc kiểm tra, kiểm soát các quy trình báo cáo tài chính, quản lý người dùng, quản lý tổ chức, kiểm soát quy trình, dịch vụ liên quan đến tính bảo mật, tính sẵn sàng, tính toàn vẹn và tính bí mật của tổ chức. 
Đây là một chứng chỉ quan trọng và bắt buộc mà nhiều tổ chức, doanh nghiệp lớn trên thế giới yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài phải đảm bảo an toàn cho các hệ thống kinh doanh cốt lõi, tránh để xảy ra các vấn đề rủi ro, lộ lọt các thông tin quan trọng. 
Để đạt được chứng chỉ này, trung tâm dữ liệu của Viettel IDC phải đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt về kiểm toán, đánh giá rủi ro khi các tổ chức, doanh nghiệp chọn thuê dịch vụ hạ tầng công nghệ thông tin của Viettel IDC trong suốt chu kỳ đánh giá của báo cáo.
Viettel IDC cho biết, từ đầu năm 2020, với xu hướng đầu tư mạnh vào Việt Nam của các công ty lớn trên thế giới, Công ty nhận được nhiều yêu cầu liên quan đến việc thực hiện cam kết chất lượng, an toàn thông tin của các sản phẩm dịch vụ, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế - những điều không thể thể hiện hết trong một bản hợp đồng hợp tác thông thường.
Ngoài các tiêu chuẩn, chứng chỉ hiện có như ISO 9001, ISO 27001, 27017, PCI-DSS để đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng, Viettel IDC bắt đầu hành trình hơn 1 năm để triển khai các giải pháp, tổ chức đánh giá đến khi nhân được các báo cáo SOC 1,2,3 type 2 nói trên.

NGUYỄN THẮM