Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa

Tình hình tài chính

Các dự án của doanh nghiệp

Giao dịch nội bộ và Giao dịch cổ đông lớn

Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP trước GDĐăng kýThực hiệnNgàySLCP sau GD

Xem tiếp

Tổng quan

Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa

Địa chỉ: Số 09 khu công nghiệp Bắc Sơn Bỉm Sơn, Phường Bắc Sơn,
Website: http://www.tiensonaus.com
Sàn giao dịch Nhóm ngành  
HSX : AAT Hàng May mặc  
KLCP đang niêm yết KLCP đang lưu hành Vốn hóa thị trường
0 34,800,000 0

Bình luận

Doanh nghiệp cùng ngành