BizLIVE - Trong 8 ngày cuối tháng 11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành ba quyết định xử phạt hành chính với ba công ty chứng khoán trụ sở tại TP.HCM vì vi phạm quy định về giao dịch ký quỹ chứng khoán.
Vi phạm quy định giao dịch ký quỹ, một loạt công ty chứng khoán bị phạt
Ảnh minh họa.
Cụ thể, ngày 28/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS) 125 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch ký quỹ chứng khoán.
Cùng ngày, UBCKNN ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) 125 triệu đồng vì lỗi vi phạm tương tự.
Trước đó, ngày 21/11, Công ty cổ phần Chứng khoán Beta (BSI) cũng bị UBCKNN phạt 125 triệu đồng vì vi phạm quy định về giao dịch ký quỹ chứng khoán.
Theo quy định tại Điểm g Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) và Khoản 22, Khoản 24 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP, nếu vi phạm quy định về giao dịch ký quỹ chứng khoán công ty chứng khoán sẽ bị phạt tiền từ 100 đến 150 triệu đồng.

HOÀNG HÀ