BizLIVE - Cổ đông của Chứng khoán Thiên Việt sẽ nhận được cổ tức 600 đồng/cổ phiếu bằng tiền mặt.
TVS: Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt, tỷ lệ 6%
Ảnh minh họa.
CTCP Chứng khoán Thiên Việt  (TVS) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc thanh toán cổ tức 2014 cho cổ đông.

Theo đó, ngày cuối cùng để cổ đông đăng ký nhận cổ tức là 12/5/2015. Ngày thanh toán cổ tức cho cổ đông là 05/6/2015.

Năm 2014, TVS đạt doanh thu hơn 175 tỷ đồng, LNST 79 tỷ đồng tăng 10% so với năm trước đó và có lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu là 2.041 đồng.

Với kết quả trên TVS đã thông qua tỷ lệ trả cổ tức cho năm 2014 với tỷ lệ 18%, trong đó có 6% bằng tiền mặt và 12% bằng cổ phiếu.
Theo kế hoạch, doanh nghiệp này sẽ phát hành thêm 4,64 triệu cổ phiếu trong quý II, quý III tới cho cổ đông hiện hữu.  Lượng cổ phiếu trên ứng với 10,8% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

TUẤN VIỆT