BizLIVE -

Lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 251 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ qua đó, HSC đã hoàn thành 55% kế hoạch cả năm 2020.

Tự doanh khởi sắc, Chứng khoán HSC báo lãi quý II tăng 36%
Ảnh minh họa.

CTCP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC – mã HCM) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2020 với kết quả kinh doanh tương đối khả quan.

Trong kỳ, HSC đẩy mạnh hoạt động môi giới và tự doanh có hiệu quả tuy nhiên lãi từ hoạt động cho vay lại sụt giảm do giảm dư nợ vay margin. Doanh thu thuần quý II đạt 374 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường chung thuận lợi trong quý II giúp HSC giảm mạnh khoản lỗ từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) từ 139 tỷ đồng xuống 64 tỷ đồng trong khi lãi từ FVTPL tăng 8,7% lên gần 187 tỷ đồng. Kết quả, HSC báo lãi sau thuế quý II hơn 150 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2020, HSC ghi nhận 679 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận sau thuế thu về 251 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ qua đó hoàn thành 55% kế hoạch cả năm 2020 được ĐHĐCĐ đề ra.

Trong cơ cấu doanh thu, 3 mảng kinh doanh chính là môi giới, cho vay ký quỹ và tự doanh đóng góp tới 98% tổng doanh thu 6 tháng đầu năm 2020. Trong đó, doanh thu phí môi giới tăng nhẹ 7% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 258 tỷ đồng, chiếm 38% tổng doanh thu.

Doanh thu từ các hoạt động cho vay ký quỹ đạt 222 tỷ đồng, giảm nhẹ 8% so với cùng kỳ và chiếm 33% tổng doanh thu của HSC.

Hoạt động đầu tư tự doanh khá khả quan với doanh thu (chênh lệch lãi, lỗ FVTPL) đạt 189 tỷ đồng, tăng 145% so với nửa đầu năm 2019 và đóng góp 28% vào tổng doanh thu 6 tháng đầu năm của HSC so với tỷ trọng 13% cùng kỳ.

Tính đến hết tháng 6, tổng tài sản của HSC đã giảm gần 10% so với đầu kỳ 6.743 tỷ đồng trong đó giá trị danh mục FVTPL giảm một nửa xuống còn 656 tỷ đồng, dư nợ cho vay ký quỹ cũng giảm 450 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, xuống 4.247 tỷ đồng.

THANH HÀ