BizLIVE - Năm 2020 ghi nhận nhiều khó khăn của nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán. Tuy vậy, Sở GDCK Hà Nội vẫn đạt được tăng trưởng khả quan về doanh thu và lợi nhuận nhờ quý II/2020 tích cực.
Thị trường sôi động nhờ tiền F0 trong quý II/2020, lợi nhuận của HNX tăng tới gần 35%
Ảnh minh họa.
Cụ thể, trong quý II/2020, doanh thu của HNX phần lớn từ dịch vụ giao dịch chứng khoán đã có mức tăng trưởng cao. Doanh thu thuần đạt 167,62 tỷ đồng, tăng trưởng gần 25% so với cùng kỳ năm ngoái. 
Lợi nhuận gộp thu về cũng đạt mức tăng trưởng còn tốt hơn, tăng 27,96% lên 143.06 tỷ đồng. 
Chi phí đáng kể nhất của HNX là chi phí quản lý doanh nghiệp với 42,32 tỷ đồng, tăng 3,63% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trừ đi các chi phí và thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế của HNX tăng 34,63% lên 91,81 tỷ đồng. 
Chính nhờ kết quả kinh doanh tích cực của quý II/2020, 6 tháng đầu năm số liệu báo cáo vẫn tích cực. Doanh thu thuần 6 tháng tăng 28,43% lên 336,191 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng 8,42% lên 184,798 tỷ đồng.
Hiện, HNX đang có tổng tài sản hơn 1.200 tỷ đồng trong đó đã có gần 1.000 tỷ đồng là tiền và các khoản tiền gửi. Cụ thể, trên BCTC quý II/2020, HNX đang có 241,038 tỷ đồng tiền mặt và các khoản tương đương tiền. Cùng với đó là khoản tiền gửi có kỳ hạn lên tới 757 tỷ đồng.

MAI HƯƠNG