BizLIVE -

Sau 9 tháng, VCSC ghi nhận 1.066 tỷ đồng doanh thu hoạt động và 516 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương ứng giảm 5% và 15% so với cùng kỳ.

Thị trường chung khởi sắc, lợi nhuận của VCSC vẫn giảm sâu trong quý III/2020
Ảnh minh họa.

CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC – mã VCI) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2020 với kết quả kinh doanh giảm mạnh so với cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động trong kỳ giảm 19% xuống 279,8 tỷ đồng do các mảng hoạt động chính đều sụt giảm. Trong đó, doanh thu môi giới đạt 112,7 tỷ đồng, giảm 10,6%, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 87 tỷ đồng, giảm 13,5%. Đặc biệt, lãi từ các khoản cho vay và phải thu giảm tới gần 39% xuống mức 55,6 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí, VCSC báo lãi trước thuế 115,7 tỷ đồng, giảm 37,5% cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế thu về 95,5 tỷ đồng, giảm tới 36,5% so với quý III/2020.

Theo giải trình của VCSC, trong quý III/2020, dư nợ bình quân cho vay giao dịch ký quỹ giảm mạnh. Bên cạnh đó, VCSC áp dụng chính sách giảm lãi suất cho vay giao dịch ký quỹ nhằm hỗ trợ khách hàng trong thời kỳ Covid, doanh thu cho vay giao dịch ký quỹ giảm 39% tương ứng giảm 35 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm 55 tỷ đồng so với quý III/2019.

Luỹ kế 9 tháng, VCSC ghi nhận 1.066 tỷ đồng doanh thu hoạt động và 516 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương ứng giảm 5% và 15% so với cùng kỳ. Lãi ròng sau thuế đạt 419 tỷ đồng, cũng sụt giảm 15% so với kết quả 9 tháng đầu năm 2019.

Thời điểm 30/9, tổng tài sản của VCSC đã giảm gần 7% so với đầu kỳ, đạt 6.748 tỷ đồng trong đó các khoản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) tăng gần 58% lên 2.202 tỷ đồng. Ngược lại, các khoản FVTPL lại giảm gần 30% xuống 558 tỷ đồng trong khi dư nợ margin giảm không đáng kể về 3.010 tỷ đồng.

Danh mục AFS gồm một số khoản đầu tư đáng chú ý như cổ phiếu DIG của Tổng CTCP đầu tư Phát triển Xây dựng (495 tỷ đồng), NAPAS (286 tỷ đồng) và CTCP sữa Quốc tế (440 tỷ đồng). Đáng chú ý, tự doanh VCSC đã giảm mạnh tỷ trọng cổ phiếu nhóm ngân hàng như TCB, VPB, MBB đồng thời bán sạch cổ phiếu MSN và MML.

THANH HÀ