BizLIVE -

Số tài khoản mở mới của nhà đầu tư nội tăng trở lại trong tháng 8 phần nào giúp thanh khoản thị trường cải thiện đáng kể so với tháng trước với giá trị khớp lệnh trung bình đạt 26.914 tỷ đồng/phiên, tăng 21% so với tháng 7.

Tài khoản chứng khoán mở mới của nhà đầu tư trong nước từ 8 tháng đầu năm 2021 vượt 3 năm trước cộng lại
Tài khoản mở mới của nhà đầu tư trong nước tăng mạnh trong tháng 8 bất chấp giãn cách tại nhiều tỉnh, thành

Theo số liệu từ Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), nhà đầu tư trong nước đã mở mới 120.506 tài khoản chứng khoán trong tháng 8, tăng hơn 19.000 tài khoản so với tháng trước đó. Trong đó, nhà đầu tư cá nhân mở mới 120.379 tài khoản và 127 tài khoản đến từ nhà đầu tư tổ chức.

Số tài khoản nhà đầu tư trong nước mở mới trong tháng 8 chỉ xếp sau tháng 6 với con số kỷ lục hơn 140.000 tài khoản. Số tài khoản mở mới tăng mạnh bất chấp ảnh hưởng của giãn cách xã hội tại nhiều tỉnh thành phần nào nhờ việc áp dụng eKYC (định danh khách hàng điện tử) giúp nhà đầu tư có thể mở tài khoản trực tuyến.

Số tài khoản mở mới của nhà đầu tư nội tăng trở lại trong tháng 8 phần nào giúp thanh khoản thị trường cải thiện đáng kể so với tháng trước. Giá trị khớp lệnh trung bình đạt 26.914 tỷ đồng/phiên, tăng 21% so với tháng 7. Đặc biệt trong phiên 20/8, giá trị giao dịch khớp lệnh trên cả 3 sàn lần đầu tiên vượt 2 tỷ USD, đạt 46.280 tỷ đồng.

Lũy kế 8 tháng đầu năm, nhà đầu tư trong nước mở mới 842.405 tài khoản chứng khoán, lớn hơn tổng số tài khoản mở mới trong 3 năm 2018, 2019 và 2020 cộng lại (837.345 tài khoản). Tính tới cuối tháng 8, tổng số tài khoản chứng khoán nhà đầu tư trong nước hiện đạt gần 3,6 triệu, tương đương khoảng 3,8% dân số.

Cũng trong tháng 8, nhà đầu tư nước ngoài đã mở mới 259 tài khoản, giảm nhẹ so với tháng trước. Lũy kế 8 tháng đầu năm, nhà đầu tư nước ngoài đã mở mới 3.083 tài khoản chứng khoán tại Việt Nam.

Sau khi bất ngờ mua ròng trong tháng 7, nhà đầu tư nước ngoài đã “quay xe” trong tháng 8 khi trở lại xu hướng bán ròng với giá trị 7.130 tỷ đồng. Tính từ đầu năm, khối ngoại đã bán ròng lên đến hơn 32.000 tỷ đồng.

THANH HÀ