BizLIVE - Với vùng giá 10.000 đồng/cổ phiếu, SMD Holdings đã thu về khoảng 8 tỷ đồng từ việc thoái phần lớn lượng vốn tại Landmark Holding.
SMD thoái lượng lớn vốn, Landmark không còn tổ chức là cổ đông lớn
LMH không còn tổ chức là cổ đông lớn mà chỉ còn cổ đông cá nhân.

SMD Holdings vừa báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn tại Công ty Cổ phần Landmark Holding (mã LMH).

Cụ thể, SMD Holdings đã bán ra 800.000 cổ phiếu LMH phiên ngày 30/1. Tỷ lệ sở hữu của SMD giảm từ 1,2 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 5,15% xuống còn 400.000 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 1,72%. Với tỷ lệ sở hữu này, SMD không còn là cổ đông lớn tại LMH.

Với vùng giá 10.000 đồng/cổ phiếu, SMD Holdings đã thu về khoảng 8 tỷ đồng từ việc thoái phần lớn lượng vốn tại Landmark Holding.

Cơ cấu cổ đông của LMH hiện không còn cổ đông tổ chức là cổ đông lớn, có 4 cổ đông cá nhân nắm giữ hơn 5% gồm bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (6,24%), ông Trần Thanh Tùng (6,08%), ông Nguyễn Thanh Tùng (5,79%)và ông Lương Quang Vinh (5%).

HUYỀN TRÂM