BizLIVE - Sáng 12/6, MVIS đã công bố danh mục mới cho kỳ Review quý 2/2021 của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF. Đáng chú ý, Việt Nam có tới 6 mã được thêm mới vào danh mục lần này và không có mã nào bị loại đi. Tỷ trọng mới thị trường Việt Nam là gần 70%.
Review quý 2/2021, MVIS thêm mới tới 6 cổ phiếu PDR, STB, VCI, APH, HSG, HNG
Theo công bố, MVIS thêm mới tổng cộng 7 cổ phiếu trong đó có 1 cổ phiếu Đài Loan và còn lại là 6 cổ phiếu Việt Nam là PDR, STB, VCI, APH, HSG, HNG. Tổng số lượng cổ phiếu Việt Nam trong rổ chỉ số MVIS Vietnam Index là 22 mã. Tỷ trọng của thị trường Việt Nam là gần 70%.
Với thay đổi này, quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF vận hành theo chỉ số trên sẽ phải bán mạnh ra các cổ phiếu HPG, POW, NVL để mua mới PDR (+3,7 triệu cổ phiếu), STB (+8 triệu cổ phiếu), VCI (+2,4 triệu cổ phiếu), APH (+3 triệu cổ phiếu), HSG (+4,3 triệu cổ phiếu), HNG (+13,3 triệu cổ phiếu).
 Ước tính các thay đổi trong kỳ Review.
Danh mục mới chỉ số mới sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 18/06/2021. Tính tới cuối tuần này, tổng giá trị tài sản của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF đang là gần 550 triệu USD.

MAI HƯƠNG