BizLIVE -

Theo báo cáo giá trị tài sản ròng kết thúc ngày 1/9/2020, NAV của VFMVSF đạt 7.476,36 đồng/ccq, tương ứng số tiền Vietnam DC25 Ltd phải chi ra khoảng 116 tỷ đồng.

Quỹ đầu tư có liên quan tới Dragon Capital muốn mua 15,5 triệu chứng chỉ quỹ VFMVFS
Ảnh minh họa.

Vietnam DC25 Ltd, một quỹ đầu tư có liên quan tới Dragon Capital vừa đăng ký mua 15,5 triệu chứng chỉ quỹ (ccq) Đầu tư cổ phiếu Việt Nam chọn lọc (VFMVSF). Trước giao dịch, Vietnam DC25 Ltd đang nắm giữ hơn 32,5 triệu ccq VFMVSF. Nếu giao dịch thành công, quỹ này sẽ nâng sở hữu lên hơn 48 triệu ccq VFMVSF.

Giao dịch dự kiến được thực hiện thông qua hệ thống giao dịch chứng chỉ quỹ mở của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) trong khoảng thời gian từ 9/9 - 8/10/2020.

Theo báo cáo giá trị tài sản ròng (NAV) kết thúc ngày 1/9/2020, NAV của VFMVSF đạt 7.476,36 đồng/ccq. Tạm tính theo mức giá này, Vietnam DC25 Ltd sẽ phải chi ra khoảng 116 tỷ đồng nếu muốn mua đủ số ccq đăng ký.

Trước đó trong tháng 8, một thành viên khác do Dragon Capital quản lý là Hanoi Investments Holdings Limited đã rót hơn 1.000 tỷ đồng mua vào 167 triệu chứng chỉ quỹ VFMVSF.

VFMVSF được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng theo giấy phép số 91/GCN-UBCK vào ngày 29/12/2017. Quỹ không giới hạn về thời gian hoạt động.

Thời điểm cuối tháng 8, tổng tài sản của VFMVSF đạt 1.768 tỷ đồng chủ yếu bao gồm các khoản đầu tư vào cổ phiếu (1.546 tỷ đồng) và tiền mặt (221 tỷ đồng). Danh mục đầu tư của quỹ hiện có 24 cổ phiếu niêm yết trên HoSE, bao gồm FPT, BVH, CTG, VRE, VPB, VNM, VIC, PNJ, MWG, HPG…

THANH HÀ