BizLIVE - Công ty đã báo cáo không đúng thời hạn quy định khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.
Quỹ AFC VF Limited bị phạt 60 triệu đồng
Ảnh minh họa.

Ngày 13/3/2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 238/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính AFC VF Limited số tiền 60 triệu đồng.

Cụ thể, công ty đã báo cáo không đúng thời hạn quy định khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Ngày 18/9/2014, AFC VF Limited - chủ tài khoản 068FCA6761 và nhóm nhà đầu tư có liên quan gồm các chủ tài khoản 068FIA6529, 068FIA5975, DBHFCA5798 đã mua tổng cộng 8.600 cổ phiếu CKV của CTCP COKYVINA làm tăng khối lượng nắm giữ từ 429.800 cổ phiếu CKV lên 438.400 cổ phiếu CKV, tăng từ 10,82% lên 11,05% nhưng không thực hiện báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định.

Từ đầu năm đến nay, UBCKNN đã ban hành 34 quyết định xử phạt với tổng số tiền hơn 1,9 tỷ đồng.
Quỹ AFC Vietnam Fund có trụ sở tại Cayman Islands, là một quỹ mở, và sẽ đầu tư vào cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, có quy mô mục tiêu là 50 triệu USD. Quỹ này sẽ nhắm vào các công ty tăng trưởng, nhất là các công ty vừa và nhỏ.
AFC Vietnam Fund nằm dưới sự quản lý của Asia Frontier Capital (Vietnam) Limited.
Ông Hugger - nhà sáng lập của Asia Frontier Capital và hiện là COO của công ty Asia Frontier Capital (Vietnam) Limited cho biết, việc thành lập quỹ AFC Vietnam Fund nhằm bổ sung cho quỹ AFC Asia Frontier Fund vốn đã có sự hiện diện tại thị trường Việt Nam và một loạt thị trường sơ khai đang tăng trưởng nhanh ở châu Á như Bangladesh, Campuchia, Iraq, Lào, Mông Cổ, Myanmar, Pakistan, Papua New Guinea, và Sri Lanka.

HỒNG HẢI