BizLIVE - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây ban hành quyết định xử phạt hành chính CTCP Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Bản Việt (VCAM) 85 triệu đồng.
Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Bản Việt bị phạt 85 triệu đồng
Ảnh minh họa.
Kết quả kiểm tra của UBCKNN cho thấy CTCP Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Bản Việt không đảm bảo cơ cấu nhân sự tại bộ phận kiểm soát nội bộ theo quy định. Cụ thể, bộ phận kiểm soát nội bộ của công ty không có nhân viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán hoặc kiểm toán, vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 5/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ).
Ngoài CTCP Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Bản Việt, UBCKNN cũng ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với CTCP Văn phòng phẩm Hồng Hà (mã chứng khoán: HHA) 70 triệu đồng theo quy định do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.
Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018; Quyết định sơ thẩm giải quyết kinh doanh thương mại số 01/2018/QĐST-VKDTM của Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm; Nghị quyết Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018; Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 24/4/2018; Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018; Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 ngày 09/8/2018; Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 ngày 25/10/2018);
Đồng thời, CTCP Văn phòng phẩm Hồng Hà còn bị phạt 85 triệu đồng do tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 lần thứ hai không đúng thời hạn theo quy định.

HOÀNG HÀ