BizLIVE -

Khối ngoại chuyển sang bán ròng gần 81 tỷ đồng trên HOSE và hơn 23 tỷ đồng trên HNX. Trong đó, HPG và DRC bị bán mạnh khi cổ phiếu phục hồi, còn VCB và SSI tiếp tục đà tăng khi được mua vào mạnh. 

Phiên 9/5: Khối ngoại bán mạnh HPG và DRC nhưng mua lại VCB và SSI

Trên sàn HOSE, hoạt động mua bán giảm nhẹ, khối ngoại thực hiện mua vào 269,4 tỷ đồng, chiếm 6% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 350 tỷ đồng.

Tiếp tục phục hồi mạnh gần 2%, VCB đứng đầu giá trị mua ròng với 15,4 tỷ đồng, tương ứng 423 nghìn đơn vị.

Tăng mạnh hơn gần 3,5%, SSI lên mức giá 23.800 đồng/cổ phiếu. Khối ngoại cũng mua vào 544 nghìn đơn vị, tương ứng 12,8 tỷ đồng.

Còn lại các cổ phiếu chỉ được mua vào nhẹ như CTD (35 nghìn đơn vị), RAL (35 nghìn đơn vị), GAS (68 nghìn đơn vị) và HNG (289 nghìn đơn vị).

Ngược lại, khối ngoại bán ra mạnh các cổ phiếu như HPG (739 nghìn đơn vị), DRC (654 nghìn đơn vị), STB (1,1 triệu đơn vị), VIC (269 nghìn đơn vị) và PLX (207 nghìn đơn vị).

Trên sàn HNX, tiếp tục bán ròng mạnh do thỏa thuận ở PGS. Giao dịch cũng ảm đạm hơn, khối ngoại chỉ mua vào 6 tỷ đồng nhưng lại bán ra 29,5 tỷ đồng.

Giá trị bán ròng tập trung phần lớn vào PGS với 21,2 tỷ đồng, tương ứng 1,1 triệu cổ phiếu.

Còn lại các cổ phiếu khác bị bán ra nhẹ như CTS (204 nghìn đơn vị), BVS (61 nghìn đơn vị), API  24 nghìn đơn vị) và HUT (40 nghìn đơn vị).

Bên mua, các cổ phiếu được mua vào nhẹ như VGC (113 nghìn đơn vị), MAS (6 nghìn đơn vị), DHT (6 nghìn đơn vị) và TEG (26 nghìn đơn vị).

MAI HƯƠNG