BizLIVE - Quy mô bán ròng đang tiếp tục phát tín hiệu tích cực. Cả 3 sàn hôm nay, khối ngoại chỉ còn bán ròng dưới 50 tỷ đồng.
Phiên 9/10: Khối ngoại thu hẹp quy mô bán ròng
Dù đã có phiên bán ròng thứ 12, khối ngoại đã giảm tiền rút ra khỏi 3 sàn xuống còn 41,54 tỷ đồng: HOSE bị bán ròng 37,59 tỷ đồng, HNX được mua ròng 497,35 triệu đồng, UPCoM bị bán ròng 4,44 tỷ đồng.
Trên HOSE, chiều mua trở lại khá khả quan với HPG (+34,4 tỷ đồng), MSN (+20,9 tỷ đồng), VCB (+14,1 tỷ đồng). 
Còn ở chiều ngược lại, các mã hàng đầu như CTG (-32,5 tỷ đồng), VNM (-27,9 tỷ đồng), NBB (-20,5 tỷ đồng) bị bán ra không quá nhiều.
 Nguồn MBS.
Trong khi đó, tự doanh bán ròng 102,42 tỷ đồng trên HOSE. GEX (-48 tỷ đồng) đứng đầu về bán ròng, kế đến là BMP (-21,35 tỷ đồng), CII (-15,1 tỷ đồng), MSN (-15,04 tỷ đồng), PHC (-6,56 tỷ đồng).
  
Trên HNX, PVS (+0,7 tỷ đồng), TDN (+0,4 tỷ đồng) tỏ ra nhỉnh hơn các mã ở top bán bán ra như VGS (-0,4 tỷ đồng), VCS (-0,3 tỷ đồng).
  
Còn trên UPCoM, ACV (-6,2 tỷ đồng), MCH (-1,8 tỷ đồng) vẫn có phần lấn lướt hơn so với SIP (+2,1 tỷ đồng), BVB (+1,7 tỷ đồng).

MAI HƯƠNG