BizLIVE - Khối ngoại đảo chiều bán mạnh do tập trung rút khỏi HPG và DHC.
Phiên 8/7: Khối ngoại bán ròng mạnh DHC và HPG
Theo thống kê, khối ngoại bán ròng 314,23 tỷ đồng trên HOSE, bán ròng 554 triệu đồng trên HNX và bán ròng 2,62 tỷ đồng trên UPCoM. Như vậy, tổng giá trị ròng của cả 3 sàn là -317,3 tỷ đồng.
 
Trên HOSE, 2 mã DHC (-182,7 tỷ đồng), HPG (-87,3 tỷ đồng) là 2 cổ phiếu biến động đột biến so với mặt bằng chung. Trong khi đó các mã khác ở cả chiều bán và mua đều không quá ấn tượng.
 Nguồn MBS.
Còn với tự doanh, khối này giao dịch với quy mô nhỏ, họ bán ròng 10,9 tỷ đồng. 2 mã tiêu biểu nhất trong giao dịch của tự doanh là FPT (-11,05 tỷ đồng) và GTN (+9,97 tỷ đồng).
Trên HNX, giao dịch trái chiều với VCS (+1,2 tỷ đồng) là mã được mua vào nhiều nhất. Chiều ngược lại SHS (-1,6 tỷ đồng) bị bán ròng nhẹ.
Trên UPCoM, 2 cổ phiếu được mua là VEA (+2,7 tỷ đồng), VTP (+2,4 tỷ đồng) nhưng thấp hơn nhiều so với giá trị bán ròng của ACV (-6,6 tỷ đồng).

MAI HƯƠNG