BizLIVE - Khối ngoại bán ròng gần 80 tỷ đồng trên 3 sàn nhưng trong số này đã có tới 86,4 tỷ đồng bán ròng liên quan đến Creed Investments VN-1 Ltd.
Phiên 7/8: Khối ngoại thực tế vẫn mua ròng nếu loại giao dịch AGG
Theo thống kê, 3 sàn bị khối ngoại bán ròng 79,37 tỷ đồng trong đó chỉ có HOSE (-89,13 tỷ đồng) bị bán ròng còn HNX được mua ròng 7,6 tỷ đồng và UPCoM được mua ròng 2,14 tỷ đồng.
Trên HOSE, thực tế việc bán ròng diễn ra do khối này bán ròng mạnh AGG (-86,4 tỷ đồng) qua thỏa thuận. Trước đó, Creed Investments VN-1 Ltd có liên quan đến ông Masakazu Yamaguchi - Thành viên HĐQT AGG, đã đăng ký bán hơn 3,7 triệu cp AGG với thời gian giao dịch dự kiến từ 03/08 - 01/09/2020.
Vì vậy, nếu loại ra giao dịch của tổ chức này, khối ngoại sẽ chỉ bán ròng 3 tỷ đồng. 
Một số mã cũng bị khối ngoại bán ròng còn có VIC (-67,2 tỷ đồng), NVL (-45,5 tỷ đồng), PAC (-31,5 tỷ đồng) tuy nhiên cả 3 mã này đều không mấy ảnh hưởng, PAC thậm chí vẫn tăng trần.
Chiều mua vào, khối ngoại vẫn giải ngân khá tốt trong đó ưu ái nhất là VNM (+41,5 tỷ đồng) rồi đến HPG (+27,9 tỷ đồng).
 Nguồn MBS.
Với khối tự doanh, khối này bán ròng ra VHM, FUEVFVND, GEX nhưng quy mô đều dưới 10 tỷ đồng. Giá trị bán ròng của tự doanh cả phiên hôm nay chỉ là 6,36 tỷ đồng.
Còn trên HNX, nhà đầu tư ngoại giải ngân khá đều tay vào PVS (+6,5 tỷ đồng), TAR (+1,3 tỷ đồng), DNM (+1 tỷ đồng) trong khi chỉ bán ra nhiều nhất IDC (-1,1 tỷ đồng).
Trên UPCoM, khối ngoại lại mua vào VEA (+4,4 tỷ đồng), MCH (+1,4 tỷ đồng) trong khi bán ra mạnh nhất VTP (-3,2 tỷ đồng).

MAI HƯƠNG