BizLIVE - Riêng trên HOSE hôm nay, khối ngoại đã bán ròng 670,2 tỷ đồng.
Phiên 6/4: Khối ngoại cùng tự doanh bán ròng 800 tỷ đồng
Tổng cộng, khối ngoại bán ròng 697,5 tỷ đồng trên 3 sàn. Tại HOSE, khối ngoại bán ròng 670,2 tỷ đồng. Và VIC đứng đầu về giá trị bán ra là 212,5 tỷ đồng. Đi cùng với VIC là các mã lớn cũng bị bán ròng như VNM, VCB trên 60 tỷ đồng và VRE bán 34,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, VIC và VRE vẫn tăng mạnh phiên hôm nay.
Chiều mua vào, giải ngân vào lại hạn chế như CTG, MSN mua ròng trên 6 tỷ đồng. Tuy nhiên, CTG và MSN vẫn tăng trần.
Nguồn MBS.  
Khối tự doanh có diễn biến bán ròng đáng chú ý, rút ra tới 101,75 tỷ đồng. ROS bị tự doanh bán ròng 53,5 tỷ đồng cùng MSN (-13,2 tỷ đồng). Chiều mua vào chỉ có E1VFVN30 được mua vào đáng chú ý (+26,6 tỷ đồng).
Sàn HNX đón tín hiệu khá tích cực khi khối ngoại chỉ còn bán ròng 2,68 tỷ đồng. PVS (+3,9 tỷ đồng) sau hàng tuần bị bán ra đã được khối ngoại mua trở lại. Chiều bán ra, các mã TIG (-2,2 tỷ đồng), IDJ (-1,6 tỷ đồng) không phải những trường hợp đáng ngại.
Trên UPCoM, giao dịch rút ròng tương đối lớn, đạt 24,58 tỷ đồng. 2 mã lớn ACV (-18,1 tỷ đồng), VEA (-13,7 tỷ đồng) đều bị rút mạnh trong khi chỉ có BSR được mua vào tương đối là +6 tỷ đồng.

MAI HƯƠNG