BizLIVE -

Đứng đầu giá trị mua ròng, ROS và HPG được khối ngoại mua vào lần lượt 1,2 triệu đơn và 900 nghìn đơn vị. Giao dịch đầy tích cực, chốt phiên ROS tăng 2% còn HPG tăng tới 3,3%.

Phiên 6/12: Dòng tiền khối ngoại tiếp tục chảy vào ROS và HPG

Trên HOSE, khối ngoại thực hiện mua vào 309 tỷ đồng, chiếm gần 8% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 348 tỷ đồng. Như vậy, khối ngoại có thêm phiên bán ròng nhẹ 38,8 tỷ đồng trong phiên hôm nay.

Ngoài ROS và HPG, khối ngoại cũng giải ngân thêm vào các mã khác như HVN (429 nghìn đơn vị), HDG (375 nghìn đơn vị), CTG (563 nghìn đơn vị), VCB (82 nghìn đơn vị) và PC1 (252 nghìn đơn vị).

Trong khi đó, khối này cũng tập trung bán ra mạnh ở các cổ phiếu như VNM (545 nghìn đơn vị), MSN (477 nghìn đơn vị), VHM (203 nghìn đơn vị), VRE (275 nghìn đơn vị), STB (785 nghìn đơn vị) và VJC (52 nghìn đơn vị).

Trên HNX, khối ngoại có phiên mua ròng nhẹ 2,8 tỷ đồng, tương ứng 1,7 triệu đơn vị. Các cổ phiếu được mua vào nhẹ như SVN (1,7 triệu đơn vị), PVS (50 nghìn đơn vị) và TIG (61 nghìn đơn vị). Đột biến, SVN tăng 5,3% vươn lên giá 2.000 đồng/cổ phiếu.

Tương tự, khối này cũng bán ra nhẹ ở các mã như NDN (70 nghìn đơn vị), CEO (96 nghìn đơn vị) và NTP (11 nghìn đơn vị).

Trên UpCoM, giao dịch tích cực hơn, khối ngoại thực hiện mua vào 11,5 tỷ đồng và bán ra 5,7 tỷ đồng.

Các mã được mua vào là VEA (83 nghìn đơn vị), ACV (11 nghìn đơn vị) và QNS (20 nghìn đơn vị). Chốt phiên, VEA và ACV tăng lần lượt 1,5% và 2,2%, còn QNS giảm nhẹ 0,3%. Ngược lại, khối này gần như không bán ra.

MAI HƯƠNG