BizLIVE - Khối ngoại giải ngân khá đều tay trong phiên mua ròng trở lại. Tuy nhiên, tự doanh trong nước lại tranh thủ bán ròng 143,96 tỷ đồng.
Phiên 5/8: Khối ngoại trở lại mua ròng nhưng tự doanh lại rút gần 145 tỷ đồng
Tín hiệu tích cực của phiên hôm nay là nhà đầu tư ngoại đã không bán trong phiên chỉ số hồi phục. Khối này mua ròng 16,53 tỷ đồng trong đó HOSE mua ròng gần 24 tỷ đồng, HNX mua ròng 1,5 tỷ đồng và chỉ có UPCoM bị bán ròng 8,96 tỷ đồng.
Trên HOSE, HPG (+24,6 tỷ đồng) là cổ phiếu được ưu ái nhất. Tuy nhiên, xét về quy mô thì các mã FUEVFVND (+22,2 tỷ đồng), VHM (+22,2 tỷ đồng), CTD (+21,8 tỷ đồng), MSN (+17,8 tỷ đồng) được mua vào cũng không hề thua kém.
Chiều ngược lại, chỉ có đúng 2 mã bị bán ròng hơn 20 tỷ đồng là NVL (-27,5 tỷ đồng), POW (-20,5 tỷ đồng).
 Nguồn MBS.
Với khối tự doanh, đã có diễn biến bán ròng trở lại, rút ra 143,96 tỷ đồng. Các mã bị bán mạnh nhất bao gồm MWG (-24,57 tỷ đồng), FUEVFVND (-22,17 tỷ đồng), FPT (-17,75 tỷ đồng), SAB (-12 tỷ đồng), DXG (-9 tỷ đồng) trong đó FUEVFVND vẫn cho thấy bên mua là nhà đầu tư ngoại.
Trên HNX, VCS (+3,1 tỷ đồng) đứng đầu về mua ròng của khối ngoại. Trong khi đó, khối này bán ra không đáng kể HUT (-0,7 tỷ đồng), BVS (-0,6 tỷ đồng).
UPCoM, VEA (+3,6 tỷ đồng) cũng được mua vào tương đối tốt. Tuy nhiên, khối ngoại lại tranh thủ chốt lời đáng kể các mã VTP (-6,9 tỷ đồng), ACV (-4,4 tỷ đồng), MCH (-2,1 tỷ đồng).

MAI HƯƠNG