BizLIVE - Việc BCM xuất hiện thỏa thuận lớn đã có phần gây nhiễu cho kết quả giao dịch của khối ngoại. Trong khi đó, tự doanh vẫn đang mua ròng.
Phiên 4/9: Nếu tách giao dịch thỏa thuận BCM, khối ngoại đã quay lại mua ròng
Theo thống kê, khối ngoại bán ròng 23,35 tỷ đồng phiên hôm nay. HOSE bị bán ròng 14,65 tỷ đồng, HNX bán ròng 9,68 tỷ đồng trong khi UPCoM được mua ròng 984 triệu đồng.
Trên HOSE, khối ngoại đã tranh thủ giải ngân vào nhiều cổ phiếu lớn PLX (+192,1 tỷ đồng), VNM (+57,6 tỷ đồng), CTG (+40,2 tỷ đồng), VRE (+32,5 tỷ đồng). 
Trong khi đó, chiều bán ra, BCM (-122,3 tỷ đồng) bị bán đột biến nhưng lại đều được thực hiện qua thỏa thuận. Bên mua là khối tự doanh trong nước.
Ngoài PLX, khối ngoại còn bán mạnh các mã VHM (-72 tỷ đồng) VCB (-53,2 tỷ đồng) nhưng VHM vẫn có phiên tăng nhẹ 0,5%. 
 Nguồn MBS.
Trong khi đó, tự doanh mua ròng tới 186,96 tỷ đồng trên HOSE.
Khối này mua BCM (+115,36 tỷ đồng) đồng thời giải ngân tiền vào cổ phiếu trong VN30 và VN Diamond bao gồm TCB (+15,39 tỷ đồng), VNM (+14,36 tỷ đồng), HPG (+12,72 tỷ đồng), VIC (+12,4 tỷ đồng).
Phiên hôm nay, FUEVFVND (-3,25 tỷ đồng) vẫn hút được tiền nên tiếp tục được tự doanh bán ra.
Trên HNX, khối ngoại đã bán ra một loạt các cổ phiếu như SHS (-3,8 tỷ đồng), VCG (-3 tỷ đồng), BVS (-1,9 tỷ đồng), SDT (-1,2 tỷ đồng) trong khi chiều mua vào không có giao dịch nào đáng kể.
Trên UPCoM, khối này mua mạnh VTP (+8,5 tỷ đồng) trong khi bán ra ACV (-5,1 tỷ đồng).

MAI HƯƠNG