BizLIVE - Tổng giá trị bán ròng của HPG và E1VFVN30 là gần 280 tỷ đồng trong đó E1VFVN30 được thực hiện chủ yếu qua giao dịch thỏa thuận.
Phiên 4/6: Bán ra E1VFVN30 và HPG làm lu mờ chiều mua vào của khối ngoại
Theo thống kê, khối ngoại bán ròng 163,93 tỷ đồng trên HOSE, và 4,75 tỷ đồng HNX nhưng lại mua ròng 16,17 tỷ đồng UPCoM. Tổng cộng, họ bán ròng 152,51 tỷ đồng ở 3 sàn.
Cụ thể, trên HOSE, khối ngoại vẫn quan tâm các cổ phiếu lớn và giải ngân đều tay vào các mã CTG (+53,3 tỷ đồng), VHM (+43,9 tỷ đồng), VNM (+39,6 tỷ đồng), VRE (+31,2 tỷ đồng).
Tuy nhiên, mấu chốt là chiều bán ra, các mã E1VFVN30 (-141,3 tỷ đồng), HPG (-137,4 tỷ đồng) bị xả ra mạnh hơn nhiều. Theo ghi nhận, việc bán ra E1VFVN30 chủ yếu thực hiện qua giao dịch thỏa thuận nên đã không ảnh hưởng nhiều tới biến động của CCQ ETF.
Với HNX, giao dịch của khối ngoại kém ấn tượng khi các mã được giao dịch với quy mô đều rất thấp. Khối ngoại bán ra SHS (-2,30 tỷ đồng), SHB (-1,8 tỷ đồng), PGS (-1,8 tỷ đồng) nhưng chỉ mua vào đáng kể nhất là CEO (+1,2 tỷ đồng).
Điều này hoàn toàn trái ngược với UPCoM, khối ngoại giải ngân mạnh tay hơn vào ACV (+9,3 tỷ đồng), VIB (+6,3 tỷ đồng) nhưng chỉ bán ra VTP (-1,8 tỷ đồng).

MAI HƯƠNG