BizLIVE - Khối ngoại bán ròng nhẹ thay vì tiếp tục giải ngân trên 3 sàn. Tự doanh trong khi đó lại trở lại mua mạnh các cổ phiếu trong VN Diamond.
Phiên 4/12: Khối ngoại chuyển sang bán ròng nhẹ, tự doanh ưu tiên VN Diamond
Khối ngoại đã không mở ra phiên mua ròng thứ 2. Họ trở lại bán ròng 43,33 tỷ đồng trên HOSE, mua ròng 8,62 tỷ đồng trên HNX và bán ròng 8,88 tỷ đồng trên UPCoM. Tổng cộng họ bán ròng 43,59 tỷ đồng trên 3 sàn.
Trên HOSE, khối này giải ngân khiêm tốn vào vào các mã MBB (+33,4 tỷ đồng), VPB (+30,1 tỷ đồng), VHM (+29,3 tỷ đồng), FUEVFVND (+19,1 tỷ đồng).
Chiều ngược lại, các mã bị bán ra thực tế không ghi nhận động thái rút lui mạnh. Khối ngoại chỉ đơn giản là bán ra đều tay hơn như GMD (-34,6 tỷ đồng), LCG (-34,2 tỷ đồng), PAN (-33,5 tỷ đồng).
 Nguồn MBS.
Với khối tự doanh, họ đã mua ròng 223,27 tỷ đồng. Diễn biến này tiếp tục có liên quan mật thiết với các động thái tiếp tục đổ tiền vào FUEVFVND. Các mã trong rổ VN Diamond như MBB (+16,02 tỷ đồng), FPT (+20,22 tỷ đồng), MWG (+15,65 tỷ đồng), TCB (+13,96 tỷ đồng), VPB (+13,61 tỷ đồng) đều nhận được tiền bên cạnh các mã lớn như HPG (+30,4 tỷ đồng) VNM (+17,96 tỷ đồng)...
Đối ứng với giao dịch khối ngoại, tự doanh cũng bán ra FUEVFVND (-18,97 tỷ đồng) và mua vào FUESSVFL (+10,47 tỷ đồng).
Trên HNX, PVS (+7,9 tỷ đồng), VCS (+6,4 tỷ đồng) đã giúp giao dịch mua vào lấn lướt hơn chiều bán ra chỉ bao gồm các mã như DXG (-4,9 tỷ đồng), VSM (-1,1 tỷ đồng).
Trên UPCoM, QNS (+2,2 tỷ đồng), MPC (+1,7 tỷ đồng) là các mã được mua vào tốt nhất nhưng lại lép vế trước top bán ra gồm ACV (-9,7 tỷ đồng), MSR (-4,1 tỷ đồng).

MAI HƯƠNG