BizLIVE -

MSN tiếp tục lao dốc khi mất tới 2,7% về lại giá 62.500 đồng/cổ phiếu. Trong đó, khối ngoại tiếp tục bị bán ra gần 4 triệu cổ phiếu MSN, tương ứng 244,5 tỷ đồng.

Phiên 4/12: Khối ngoại bán ròng thêm gần 4 triệu cổ phiếu MSN

Trên HOSE, khối ngoại thực hiện mua vào 726,8 tỷ đồng, chiếm 15,4% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 928,9 tỷ đồng. Như vậy, khối ngoại vẫn có phiên bán ròng 202 tỷ đồng, tương ứng 2,3 triệu đơn vị.

Các cổ phiếu được mua vào mạnh nhất là DHC (560 nghìn đơn vị), HPG (799 nghìn đơn vị), CTG (844 nghìn đơn vị), HDB (496 nghìn đơn vị), KDH (273 nghìn đơn vị), NT2 (306 nghìn đơn vị) và HVN (179 nghìn đơn vị). Đột biến ở 2 cổ phiếu ngân hàng, CTG tăng 4,3% còn HDB tăng tới 6,9%.

Ngược lại, ngoài MSN, khối ngoại chỉ bán ra nhẹ ở các mã khác như VHM (281 nghìn đơn vị), VNM (180 nghìn đơn vị), PVD (760 nghìn đơn vị), VRE (238 nghìn đơn vị), NVL (104 nghìn đơn vị) và SAB (10 nghìn đơn vị).

Trên HNX, khối ngoại chỉ mua vào 2 tỷ đồng và bán ra 1 tỷ đồng. Các cổ phiếu được mua vào nhẹ là SHB (131 nghìn đơn vị), SLS (9 nghìn đơn vị) và TIG (41 nghìn đơn vị).

Tương tự, khối này cũng bán ra không đáng kể ở các mã như INN (9 nghìn đơn vị), DGC (7 nghìn đơn vị) và LHC (1 nghìn đơn vị).

Trên UpCoM, giao dịch tiếp tục giảm xuống, khối ngoại chỉ mua vào 9,4 tỷ đồng và bán ra 12 tỷ đồng.

Bên mua chỉ giải ngân nhẹ vào các mã như OIL (95 nghìn đơn vị), ACV (12 nghìn đơn vị) và VEA (17 nghìn đơn vị). Đột biến, OIL tăng 5,5% vươn lên giá 9.600 đồng/cổ phiếu.

Trong khi đó, khối này tập trung bán ra ở 2 cổ phiếu chính là MCH (42 nghìn đơn vị) và LPB (297 nghìn đơn vị). Chốt phiên, MCH tăng 3,7% còn LPB tăng 1,4%.

MAI HƯƠNG