BizLIVE - CTG có phiên giao dịch thỏa thuận đối ứng nhưng thực tế chỉ gây đột biến về giá trị. Trong khi đó, việc khối tự doanh có tiền và đang bơm mạnh vào VN Diamond và VN30 mới thực sự đáng chú ý.
Phiên 3/9: Loại đi giao dịch đột biến tại CTG, khối ngoại bán ròng 250 tỷ trên HoSE
Theo thống kê, khối ngoại mua ròng 377,73 tỷ đồng trong đó HOSE được mua ròng 390,13 tỷ đồng, HNX còn bị bán ròng 8,35 tỷ đồng và UPCoM bị bán ròng 4,42 tỷ đồng.
Nguyên nhân chính là do CTG (+651,8 tỷ đồng) được mua thỏa thuận đột biến trên HOSE. Nếu loại đi giao dịch đột biến này, thực khối ngoại vẫn bán ròng trên 250 tỷ đồng tại HOSE.
Ngoài CTG, khối ngoại hôm này còn mua ròng đáng kể PLX (+62,5 tỷ đồng).
Chiều bán ra, các mã lớn vẫn bị bán ra hàng loạt như VHM (-142,8 tỷ đồng), VCB (-48,9 tỷ đồng), BID (-30,7 tỷ đồng), NVL (-29,8 tỷ đồng).
 Nguồn MBS.
Giao dịch của khối tự doanh trong phiên hôm nay cũng rất đáng chú ý ở cả chiều thỏa thuận lẫn khớp lệnh. Họ bán ròng tổng cộng 232 tỷ đồng do bán thỏa thuận CTG 610 tỷ đồng. Tuy nhiên, về khớp lệnh, khối này mua ròng tới 406,21 tỷ đồng.
Một loạt các mã trong rổ VN30 và VN Diamond đều nhận được tiền tự doanh như VPB (+38,6 tỷ đồng), TCB (+35,3 tỷ đồng), MWG (+33,32 tỷ đồng), VNM (+30,96 tỷ đồng), VIC (+24,2 tỷ đồng), MBB (+21,9 tỷ đồng).
Cùng với đó, cả E1VFVN30 và FUEVFVND đều vẫn hút được tiền trong phiên hôm nay khi được tự doanh bán ra lần lượt 9 tỷ đồng và 26,14 tỷ đồng.
Trên HNX, TIG (+1,9 tỷ đồng) là mã được khối ngoại mua ròng đáng kể nhất trong khi PVS (-7 tỷ đồng), SHS (-1,7 tỷ đồng) là 2 cổ phiếu bị bán ra mạnh nhất.
Tương tự trên UPCoM, MCH (+3,5 tỷ đồng), VTP (+2,9 tỷ đồng) được khối ngoại mua vào khá tốt nhưng vẫn chưa đủ vượt qua các mã WSB (-6,5 tỷ đồng), VEA (-3 tỷ đồng).

MAI HƯƠNG