BizLIVE - Phiên mua vào thứ 3 liên tiếp của khối ngoại ghi nhận trên cả 3 sàn.
Phiên 3/8: Khối ngoại vẫn có phiên giải ngân thứ 3 bất chấp bán ròng VIC hơn 200 tỷ đồng
Cả 3 sàn đều được khối ngoại mua vào hôm nay: họ mua ròng 160,6 tỷ đồng trên HOSE, mua ròng 9,14 tỷ đồng trên HNX và mua ròng 785 triệu đồng trên UPCoM.
Tổng cộng, khối này mua ròng 170,54 tỷ đồng trên 3 sàn và cũng là phiên thứ 3 liên tiếp họ mua ròng.
Trên HOSE, họ mua ròng SSI (+122,2 tỷ đồng), MBB (+91 tỷ đồng), STB (+76,6 tỷ đồng), VHM (+73,6 tỷ đồng) với giá trị giải ngân khá đều tay.
  
Chiều ngược lại, chỉ có VIC (-214 tỷ đồng) bị bán mạnh ngay khi có các diễn hồi phục mạnh trong phiên. 
Trên HNX, VND (+6,6 tỷ đồng), DXS (+6,5 tỷ đồng) cũng tỏ ra nhỉnh hơn so với các giao dịch chiều bán của VCS (-1,8 tỷ đồng), KHG (-1,4 tỷ đồng), NBP (-1,4 tỷ đồng).
  
Trên UPCoM, VEA (+13,3 tỷ đồng), ACV (+5,9 tỷ đồng) là 2 mã được mua ròng mạnh nhất và cũng đủ sức bù lại các hoạt động bán ra tại LTG (-9,9 tỷ đồng), QNS (-7,7 tỷ đồng).

MAI HƯƠNG